Arhiv: Gospodarstvo SAŠA regije pred zahtevnim prestrukturiranjem


Upravni odbor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) je na 9. redni seji osrednjo pozornost namenil potrebnim aktivnostim za pravočasno prestrukturiranje SAŠA regije in trenutnim razmeram v regijskem gospodarstvu. Predsednik SŠGZ Tomaž Korošec je aktualne razmere ocenil kot zahtevne, vendar pa se proizvodnja postopoma vzpostavlja nazaj, podobno velja tudi za ostale poslovne procese.

HKRATNO PRESTRUKTURIRANJE PREDELOVALNE INDUSTRIJE IN ENERGETIKE

Gorenje se je na bistveno zmanjšan obseg poslovanja odzvalo s programom presežnih delavcev, seveda pa se upad naročil pozna tudi pri poslovanju njihovih dobaviteljev. Potreba po prestrukturiranju znotraj predelovalne industrije se pojavlja sočasno z začetkom procesa postopnega zapiranja Premogovnika Velenje, kar še povečuje kompleksnost in zahtevnost izvedbe, in prav zato regija pričakuje pri tem sodelovanje države.

S PRAVOČASNIMI UKREPI PREPREČITI NEZAŽELENE SOCIALNE POSLEDICE

Mestna občina Velenje si želi, kot je na seji povedal podžupan Peter Dermol, pravočasne ukrepe, ki bodo preprečili nezaželene socialne posledice, zlasti v obliki povečane brezposelnosti: »Trenutno se oblikuje projektna ekipa, ki bo bdela nad posameznimi projekti, ki so pomembni za odpiranje novih delovnih mest in razvoj različnih področij znotraj SAŠA regije, saj je želja v prihodnjih nekaj letih odpreti vsaj tisoč novih delovnih mest.«

OKREVANJE BO DOLGOTRAJNO, PRECEJŠNJE RAZLIKE MED PANOGAMI

Iz razprave, v kateri so sodelovali vsi člani upravnega odbora, je bilo mogoče razbrati, da se podjetja spopadajo s kriznimi razmerami na različne načine, odvisno od panoge, povsod pa se kaže, da bo okrevanje dolgotrajno, negotovost glede prihodnosti je relativno visoka. Direktorji in podjetniki si želijo, da bi bili ukrepi, ki jih nudi država, bolj enostavni za koriščenje in da bi se v poslovnem okolju odpravilo čim več administrativnih ovir. Urgentno je treba zagotoviti možnost koriščenja poroštev za nove kredite, na kar podjetja čakajo že več kot mesec dni.

EPIDEMIJA POVZROČILA HITREJŠO DIGITALIZACIJO

Skladno s prakso v zadnjem času se je tudi na tokratni seji predstavilo perspektivno start up podjetje, in sicer GOV-IS d.o.o., ki nudi storitve na področju informacijske tehnologije. Kot sta povedala predstavnika podjetja Miha Zajc in Boštjan Repnik, je imela epidemija novega koronavirusa na njihovo dejavnost pozitivni učinek v tem smislu, da so gospodarski subjekti pospešili proces digitalizacije, kar se je odrazilo v večjem povpraševanju, ki še kar traja.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.