Zapri

Arhiv: Srečanje podjetnikov v znamenju davčno-finančnih in drugih aktualnih tem10. november 2016

Sekcija računovodskih servisov pri SŠGZ je tudi letos pripravila regijsko srečanje podjetnikov, katerega prvi del je bil namenjen davčno-finančnim temam, drugi del pa trženju, požarnemu varstvu in varovanju zdravja.

Udeležence srečanja sta uvodoma nagovorili predsednica sekcije računovodskih servisov pri SŠGZ Petra Pleterski in predsednica SŠGZ dr. Cvetka Tinauer. Slednja se je v svojem nagovoru osredotočila na osrednjo točko letošnjega Vrha slovenskega gospodarstva, to bo digitalizacija gospodarstva. Tinauerjeva je navedla nekaj statističnih podatkov, ki Slovenijo umeščajo šele v spodnjo polovico držav EU na področju digitalnega poslovanja, prav tako neugoden pa je tudi podatek, da je v tem trenutku javni sektor na področju digitalizacije v Sloveniji bolj razvit kot gospodarstvo.

Vodja sektorja za davke Helena Selič in vodja oddelka za informiranje in register Frida Gorčan  iz Finančnega urada Velenje sta nato predstavili pozitivne učinke uvedbe davčnih blagajn, ki se kažejo zlasti v povečanju prijavljenega prometa blaga in storitev, povečanju vplačil davka na dodano vrednost in povečanju števila prijav fizičnih oseb v zavarovanje. Polletna ocena skupnih učinkov uvedbe davčnih blagajn je znašala 37,6 milijonov evrov, na letnem nivoju pa naj bi se učinki dvignili na 75 milijonov evrov. Predstavnici FU Velenje sta predstavili tudi najpogosteje ugotovljene nepravilnosti v postopkih nadzora, na koncu pa še novosti na področju e-vročanja.

Mihaela Plošinjak iz Prve bonitetne agencije je udeležencem predstavila aplikacijo, s katero je mogoče poiskati nove poslovne partnerje in se zavarovati pred tveganjem neplačila, Nataša Vodopivec iz Prve finančne agencije pa je nanizala več načinov za zagotovitev takojšnjih virov financiranja za hitrejšo rast podjetij: odkup terjatev, faktoring (domači in mednarodni), dobaviteljski faktoring (obratni ali obrnjeni), unovčevanje zapadlih terjatev in izterjava zapadlih terjatev doma in v tujini. Samo Pečar, direktor poslovnega centra Delavske hranilnice za celjsko, šaleško in koroško regijo, je za zaključek prvega dela srečanja predstavil njihovo ponudbo za podjetja in podjetnike.

V nadaljevanju je strokovnjak za trženje Matjaž Ahac spregovoril o tem, kako uspešno prodati sebe, in poudaril, da mora vsak podjetnik zaupati vase in v lastne storitve oziroma produkte ter rešitve. Vsak podjetnik bi moral tudi jasno vedeti, kaj je njegova konkurenčna prednost. Za končni uspeh na trgu sta ključnega pomena tudi ugled in prepoznavnost podjetja.

Predsednik Društva varnostnih inženirjev Velenje Andrej Majdak je nato pojasnil, kaj mora vsak podjetnik vedeti o požarni varnosti. Zakonodaja na tem področju predpisuje ustrezno izobraževanje in usposabljanje, izdelavo požarnega reda, požarnih načrtov in načrtov evakuacije, kakor tudi periodične preglede ter preizkuse sistemov aktivne požarne zaščite. Da ni vse povsod tako, kot bi moralo biti, priča podatek, da se letno v Sloveniji zgodi okrog 3.000 požarov, v povprečju torej več kot osem na dan, katerih materialna škoda gre v milijone evrov, zaradi teh požarov pa letno umre okrog dvajset oseb.

Program letošnjega srečanja podjetnikov je sklenila Janja Rotovnik Turinek, diplomirana medicinska sestra in magistrica zdravstvene nege iz ambulante Janežič-Blatnik, ki je predstavila temeljne postopke oživljanja in prikazala uporabo avtomatskega defibrilatorja (AED). Mreža AED se po Sloveniji hitro širi, zato bi bilo smiselno, da bi bil vsak občan usposobljen za uporabo te naprave, kajti vsakdo je dolžan poškodovanemu ali bolnemu v nujnem primeru nuditi prvo pomoč.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.