Zapri

Arhiv: SAŠA regija mora ohraniti vpliv na svoj razvoj


Savinjsko-šaleška (SAŠA) regija se nahaja v zelo pomembnem obdobju, ko pripravljamo razvojni program za novo finančno perspektivo 2021-2027, istočasno pa poteka tudi priprava strategije prestrukturiranja premogovne regije SAŠA. O tem je na zadnji seji razpravljal tudi upravni odbor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ).

STRATEŠKO POMEMBNA DOKUMENTA ZA ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV

Oba omenjena strateško in vsebinsko pomembna dokumenta nam bosta omogočila, da bomo lahko v novi finančni perspektivi prišli do evropskih razvojnih sredstev. Osnovni cilj je skupaj z vsemi deležniki pripraviti takšne programe in projekte, ki bodo SAŠA regiji prinesli dodaten razvoj in prispevali k še boljši kvaliteti življenja.

RAZVOJNI PROGRAM SLEDI PRIORITETNIM CILJEM EU

Pripravo območnega razvojnega programa SAŠA 2021-2027 vodita razvojni svet in svet županov SAŠA. Oba organa bosta na koncu omenjeni dokument tudi potrjevala, in sicer najkasneje do 31. marca 2021. Priprava razvojnega programa sledi prioritetnim ciljem EU in kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Prvi tematski cilj je pametna in trajnejša Evropa, drugi in tretji tematski cilj sta nizkoogljična in zelena ter povezana Evropa, četrti tematski cilj je bolj socialna Evropa, peti tematski cilj pa je Evropa bližje državljanom.

STRATEGIJA BO ZAČRTALA POT ZA OPUSTITEV RABE PREMOGA

Drugi dokument, ki ga pripravlja s strani Evropske komisije izbrani zunanji izvajalec Deloitte, je nacionalna strategija za prestrukturiranje premogovne regije SAŠA. Osnovni namen strategije je začrtati traso potrebnih sprememb za opustitev rabe premoga. Dokument bo zaključen do marca 2021 in bo sprejet s strani Vlade RS. Nacionalna strategija bo tudi podlaga za črpanje sredstev iz sklada za pravični prehod, saj bo hkrati pripravljen tudi akcijski načrt prehoda za obdobje 2021–2030.

UPRAVLJALEC PRESTRUKTURIRANJA NAJ BO IZ REGIJE

Ker v regiji delujejo številne podporne inštitucije, med katere sodi tudi SŠGZ, gospodarstvo SAŠA regije pričakuje, da se bo tudi prestrukturiranje premogovne regije izvajalo preko teh inštitucij, ki združujejo interese vseh deležnikov regionalnega razvoja. S tem bo regija ohranila vpliv na svoj razvoj, kot je to primer v drugih evropskih premogovnih regijah. Nujno je torej zagotoviti, da bo nosilec oz. upravljalec prestrukturiranja premogovne regije SAŠA določen znotraj same regije.

SREDSTVA IZ SKLADA ZA PRAVIČNI PREHOD NAJ SE NAMENIJO PILOTNIMA REGIJAMA

Upravni odbor SŠGZ se je tudi zavzel, da se sredstva iz sklada za pravični prehod, ki bo v prihodnjih desetletjih podpiral ukrepe diverzifikacije in modernizacije lokalnega gospodarstva ter ukrepe za zmanjšanje negativnih učinkov na zaposlovanje, v Sloveniji namenijo Zasavski in SAŠA regiji, ki jima je Evropska komisija v okviru pobude Platforme za premogovne regije v tranziciji priznala status pilotnih regij.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.