Zapri

Sekcije

Podlaga za organiziranje sekcij je izražen interes članov s področja posameznih dejavnosti. Upravni odbor SŠGZ lahko sprejme sklep o posebnih kriterijih za oblikovanje sekcij in enot, pri čemer upošteva:

  • interes glede na območje oziroma dejavnost,
  • število članov,
  • finančno sposobnost za delovanje.

Trenutno v okviru Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice delujeta:

  • sekcija računovodskih servisov in
  • sekcija za inovacijsko dejavnost.