Zapri

Izdaja javnih listin

Potrdila o poreklu blaga po 1. 5. 2016

1. maja 2016 se je začel uporabljati nov carinski zakonik Unije, ki je bil sprejet z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (Uradni list EU L 269, z dne 10. 10. 2013).

V Uradnem listu EU L 343, z dne 29. 12. 2015, sta bili objavljeni tudi delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 in izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447. Določbe teh dveh uredb dopolnjujejo carinski zakonik Unije in se uporabljata od 1. 5. 2016.

Uporaba novega carinskega zakonika ter delegiranih in izvedbenih določb s 1. 5. 2016 prinaša tudi spremembe na področju porekla blaga, in sicer bodo nastopile spremembe v zvezi z nepreferencialnim poreklom, splošnim sistemom preferencialov in notranjim trgom EU.

Spremenili se bodo obrazci Potrdilo o poreklu blaga (Certificate of Origin). Med drugimi spremembami bo namesto Evropska skupnost (European Community) na novih potrdilih natisnjeno Evropska unija (European Union). Tako kot do sedaj, se lahko izda potrdilo o poreklu iz Evropske unije, države članice Unije ali iz tretje države.

Stari obrazci se lahko uporabljajo najkasneje do 1. 5. 2019. 

Izdaja ATA zvezka - potni list za vaše blago

Glavni seznam zvezka ATA .xls
Navodila za izpolnjevanje zvezka ATA 2019.pdf

Video vodič za izpolnjevanje zvezka ATA

Izdaja Potrdil o nepreferencialnem poreklu blaga "Certificate of Origin"

Obvezne priloge k Potrdilu o poreklu blaga
1.     Garantna izjava s pooblastilom. Odda se enkrat in velja do konca koledarskega leta.
2.     Potrdilo o poreklu blaga mora spremljati podpisana in žigosana izvozna faktura.

Podrobnejša navodila
Navodilo za elektronsko izpolnjevanje in tiskanje »Potrdila o poreklu blaga«

Cenik izdajanja listin

Storitev Cena v EUR
Potrdilo o nepreferencialnem poreklu blaga "Certificate of Origin" 11,68
Zvezek ATA brez tranzitnih listov (npr. za Srbijo, BIH) 53,00
Zvezek ATA s tranzitnimi listi (n.pr. čez Srbijo v Makedonijo) 75,50
Notranji list zvezka ATA 4,50
Nosilna stran zvezka ATA 13,00
Razna potrdila *6,10 6,10

*Ni javno pooblastilo. V ceni je vračunan DDV.

Kontakt

E-naslov: ssgz@ssgz.si
Tel.: 03 898 4202
Faks: 03 898 4206

Uradne ure

Od ponedeljka do petka: od 8.00 do 13.00

Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa od petka, 13. 3. 2020,  ne bo uradnih ur za osebno pridobitev listin.

Priporočamo vam, da se povežete z nami preko elektronskih in telefonskih kanalov.
Dosegljivi smo na telefon 03 898 42 02 ali 065 551 515 in e-pošti ssgz@gzs.si

Obvestilo velja do preklica.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!