Zapri

Arhiv: Prehod v zeleno gospodarstvo - vizija, izzivi in priložnosti


21. oktober 2016

V Upravnem centru Mozirje je v sklopu odprtja prostorov Podjetniškega centra Pristop Mozirje potekala okrogla miza na temo prehoda v zeleno gospodarstvo, katere namen je bil seznanitev javnosti z vizijo in načrti, ki jih je na tem področju zastavila vlada, obenem pa so bili izpostavljeni tudi izzivi in priložnosti, ki jih predstavlja uvajanje zelenega gospodarstva z vidika gospodarstva in nevladnega sektorja.

Razlogi za prehod v zeleno gospodarstvo so rast prebivalstva, slabšanje stanja okolja, v katerem živimo, in vse občutnejše pomanjkanje naravnih virov. Cilji prehoda v zeleno gospodarstvo so dvig konkurenčnosti gospodarstva, izdelki in storitve z visoko dodano vrednostjo, povečanje samooskrbe z energijo, učinkovito upravljanje z naravnimi viri, skrb za kakovostno bivalno in delovno okolje, razvoj in trženje lokalnega znanja ter nova zelena delovna mesta.

Kot je na okrogli mizi, ki jo je vodil direktor SŠGZ mag. Franci Kotnik, povedal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade in vodja medresorske delovne skupine za zeleno gospodarstvo Tadej Slapnik, je vlada sprejela okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo, na tej podlagi pa tudi akcijski načrt. V sklopu teh aktivnosti je bilo 3. oktobra konstitutivno srečanje partnerstva za zeleno gospodarstvo, v katerega so poleg predstavnikov države vključeni še predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij.

Urša Zgojznik, predsednica društva Ekologi brez meja, ki se ukvarja z varovanjem okolja in spodbujanjem krožnega gospodarstva, je razmišljala o družbi brez odpadkov, za katero si prizadevajo s projektom Zero Waste. Le-ta predstavlja etičen, ekonomski, učinkovit in vizionarski cilj, ki vodi družbo v spremembo življenjskega stila in navad ter k posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega. Zero Waste pomeni oblikovanje in upravljanje izdelkov in procesov tako, da se zmanjša volumen in toksičnost odpadkov, ohranja ter predela vse materiale in se jih ne sežiga ali odlaga. Implementacija Zero Waste bo preprečila vsakršne izpuste v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov, ljudi, živali ali planeta.

Podoben koncept je osnova poslovnega modela Cradle To Cradle oziroma Od zibelke do zibelke, ki ga je predstavil mag. Marko Krajner iz svetovalne družbe EPEA Switzerland. Omenjeni poslovni model opredeljuje in razvija ponovno uporabo produktov. V primerjavi s tradicionalnim recikliranjem ohranja enako raven kakovosti surovin skozi življenjske cikle več izdelkov, uporabljajo pa se samo varne kemikalije. Produkti so razviti v skladu z načelom, da se ohrani kakovost surovin skozi več življenjskih ciklov. To pomeni nič odpadkov, saj se vse sestavine obravnavajo kot hranila.

 Več o prehodu v zeleno gospodarstvo na spletni strani: http://www.vlada.si/teme_in_projekti/prehod_v_zeleno_gospodarstvo/

  


Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.