Razpis za inovacije SAŠA regije za leto 2020

Predlagatelji lahko v letu 2020 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1.1.2018 do 31.3.2020. Razpis je odprt do vključno petka, 17. 4. 2020.

Tomaž Korošec novi predsednik Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice

Člani Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) so na seji skupščine za novega predsednika do izteka mandatnega obdobja 2017-2022 izvolili Tomaža Korošca iz Gorenja ...

Duševno zdravje delavcev

V okviru projekta NAPREJ je potekala televizijska oddaja, v kateri smo spregovorili o duševnih in vedenjskih motnjah kot o naraščajočem razlogu za bolniške odsotnosti v Sloveniji ...

Absentizem

V Sloveniji je letno izgubljenih od 10 do 11 milijonov delovnih dni ...

NEPN 4.1 škodljiv za konkurenčnost gospodarstva

Do sredine februarja je v javni obravnavi Nacionalni energetsko-podnebni načrt (NEPN 4.1). Po mnenju GZS je dokument škodljiv tako za konkurenčnost gospodarstva kot za blaginjo prebivalcev Slovenije ...

SA-ŠA ima talent!

SA-ŠA ima talent!

Šolski center Velenje je na pobudo podjetja BSH Hišni aparati Nazarje v sklopu projekta Inženirke in inženirji bomo! organiziral dogodek SA-ŠA ima talent!

Bolniški list od 1. februarja dalje le še v elektronski obliki

SPOT svetovanje Savinjska - Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je organizirala delavnico na temo uvedbe elektronskega bolniškega lista (eBOL) …

Register inovativnih zagonskih podjetij in register podjetij z visoko dodano vrednostjo

Slovenski podjetniški sklad vodi dva registra, v katera se lahko vpišejo podjetja, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje ...

Aktualni razpisi

V sodelovanju s podjetjem TIKOPRO d.o.o. Vam posredujemo aktualne razpise.

Namenjate dovolj pozornosti ukrepom na področju bolniškega staleža starejših?

V letu 2018 je odstotek bolniške odsotnosti vseh zaposlenih znašal 4,5 % in se je glede na leto poprej povišal za tri odstotne točke. Podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) kažejo na trend rasti stroškov absentizma od leta 2000 naprej, prav tako tudi povečevanje deleža stroškov absentizma v breme ZZZS (v primerjavi z bremenom delodajalcev).

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.