Direktor


Mag. Franci Kotnik, diplomirani ekonomist in magister znanosti s področja managementa, se je rodil 28. novembra 1963 v Celju. Svojo službeno pot je začel leta 1982 v lesnoindustrijskem podjetju Gorenje Glin Nazarje, kjer je najprej delal na področju vzdrževanja, od leta 1989 dalje pa v uvoznem oddelku komercialnega sektorja. Leta 1992 je v podjetju Epsi prevzel funkcijo urednika časopisa Savinjske novice, leta 1994 pa je ustanovil lastno podjetje in prevzel tudi izdajateljstvo omenjenega medija.

Od leta 1999 do 2001 je opravljal funkcijo direktorja Zgornjesavinjskega podjetniškega centra, od leta 2001 do 2002 je vodil Javno podjetje Dom Nazarje, od leta 2002 do 2003 je bil sekretar Območne obrtne zbornice Mozirje, nato pa se je znova posvetil vodenju svojega podjetja Savinjske novice.

V vsem tem času je aktivno deloval v organih GZS Savinjsko-šaleške območne zbornice Velenje. Julija 2007 ga je upravni odbor območne zbornice imenoval za direktorja, po preoblikovanju območne zbornice v samostojno pravno osebo pa je bil novembra 2007 imenovan za direktorja Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) za mandatno dobo 5 let. Novembra 2012 je bil imenovan za novo petletno obdobje, 8. novembra 2017 pa ga je upravni odbor SŠGZ imenoval za direktorja za mandatno dobo 2017-2022.