WellTo – Sedanji deležniki za razvoj veščin bodočega velneškega turizma

 

Projekt WellTo povezuje države, ki podpirajo razvoj turizma in imajo izdelane dolgoročne strategije, znotraj katerih je vključen tudi velneški turizem; to so Bolgarija, Latvija, Slovaška in Slovenija. Kljub navedenemu v teh državah v njihovih sistemih poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju turizma obstaja možnost za širitev ponudbe fleksibilnih kvalifikacij.

Cilj projekta WellTo je priprava skupne kvalifikacije »receptor v velneškem centru«, ki odraža potrebe na področju velneškega turizma v državah, ki so vključene v projekt.  Projekt bo trajal dve leti in bo temeljil na sodelovanju med nacionalnimi institucijami za razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja, ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter gospodarskimi subjekti s področja velneškega turizma. Projekt bo vključeval mednarodno mobilnost, ki bo spodbujala učenje na delovnem mestu. Eden od rezultatov projekta bo oblikovanje evropske mreže veščin velneškega turizma, ki bo povezala relevantne interesne skupine, ki so vključene v razvoj kvalifikacij na področju velneškega turizma na evropski ravni.

Projektni konzorcij:

Inštitut za usposabljanje osebja v mednarodnih organizacijah  (ITPIO), Bolgarija

Poklicna srednja šola za kmetijstvo Kliment Timiryazev (ZPG), Bolgarija

Al Maks d.o.o., Bolgarija

Nacionalna agencija za poklicno izobraževanje in usposabljanje (NAVET), Bolgarija

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI), Slovenija

Savinjsko–šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ), Slovenija

Šolski center Velenje (ŠCV), Slovenija

Nacionalni center za izobraževanje (VISC), Latvija

Konfederacija delodajalcev Latvije (LDDK), Latvija

Tehnološka in turistična tehnična šola Kuldiga (KTTT), Latvija

Državni inštitut za poklicno izobraževanje (ŠIOV), Slovaška

Slovaško združenje hotelov in restavracij (AHR), Slovaška

Hotelska akademija Ludovita Winterja (HALW), Slovaška

Zvezni inštitut za poklicno izobraževanje in usposabljanje (BIBB), Nemčija

 

Novičniki:

 WellTo - Novičnik št.1

 WellTo - Novičnik št.2  

 Wellto - Novičnik št.3  

 Wellto - Novičnik št.4    

Wellto - Novičnik št.5  

WellTo - Novičnik št.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Spletna stran projekta:

Trajanje projekta:
Oktober 2018 – September 2020

Projekt WellTo (project No.: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ) je financiran s podporo Evropske komisije. To sporočilo odraža samo mnenje avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršnokoli uporabo podatkov, ki jih vsebuje.