WellTo – Sedanji deležniki za razvoj veščin bodočega velneškega turizma

Turizem in velneški turizem lahko pozitivno prispevata k zaposlovanju, gospodarski rasti in razvoju podeželskih ter manj razvitih območij, vendar je potrebno zagotoviti večjo konkurenčnost in kakovost turističnih storitev in produktov. Le tako bodo lahko le-ti konkurenčni številnim turističnim produktom na evropskem trgu. Projekt WellTo povezuje države, ki podpirajo razvoj turizma in imajo izdelane dolgoročne strategije, znotraj katerih je vključen tudi velneški turizem; to so Bolgarija, Latvija, Slovaška in Slovenija. Kljub navedenemu v teh državah v njihovih sistemih poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju turizma obstaja možnost za širitev ponudbe fleksibilnih kvalifikacij.

 

Pogovori s hotelskimi managerji in drugimi ponudniki velneških storitev so pokazali njihov interes za novo kvalifikacijo, nosilec katere bi zagotavljal boljšo organizacijo velneških storitev in delo s strankami. Ta zaposleni bi tako moral dobro poznati vse postopke in storitve, ki jih ponuja posamezni velneški center, prav tako pa bi moral imeti dobro razvite komunikacijske veščine, ki so ključne pri posvetovanju s strankami glede njihove izbire velneških storitev. Hkrati bi takšno delo vključevalo operativno vodenje velneškega centra, za kar se pričakuje visoka raven organizacijskih sposobnosti.

 

Na podlagi ankete, ki je bila izvedena med ponudniki velneškega turizma, je bil ustanovljen projektni konzorcij, sestavljen iz 13 partnerjev, ki bo razvil novo kvalifikacijo »receptor v centru dobrega počutja« (angl. administrator of wellness centre). Kakovost procesa razvoja nove kvalifikacije bo zagotovil nemški projektni partner – Zvezni inštitut za poklicno izobraževanje in usposabljanje (BIBB).

 

Cilj projekta WellTo je priprava skupne kvalifikacije »receptor v centru dobrega počutja«, ki odraža potrebe na področju velneškega turizma v državah, ki so vključene v projekt.  Projekt bo trajal dve leti in bo temeljil na sodelovanju med nacionalnimi institucijami za razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja, ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter gospodarskimi subjekti s področja velneškega turizma. Projekt bo vključeval mednarodno mobilnost, ki bo spodbujala učenje na delovnem mestu. Eden od rezultatov projekta bo oblikovanje evropske mreže veščin velneškega turizma, ki bo povezala relevantne interesne skupine, ki so vključene v razvoj kvalifikacij na področju velneškega turizma na evropski ravni.

 

Projektni konzorcij:

Inštitut za usposabljanje osebja v mednarodnih organizacijah  (ITPIO), Bolgarija

Poklicna srednja šola za kmetijstvo Kliment Timiryazev (ZPG), Bolgarija

Al Maks d.o.o., Bolgarija

Nacionalna agencija za poklicno izobraževanje in usposabljanje (NAVET), Bolgarija

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI), Slovenija

Savinjsko–šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ), Slovenija

Šolski center Velenje (ŠCV), Slovenija

Nacionalni center za izobraževanje (VISC), Latvija

Konfederacija delodajalcev Latvije (LDDK), Latvija

Tehnološka in turistična tehnična šola Kuldiga (KTTT), Latvija

Državni inštitut za poklicno izobraževanje (ŠIOV), Slovaška

Slovaško združenje hotelov in restavracij (AHR), Slovaška

Hotelska akademija Ludovita Winterja (HALW), Slovaška

Zvezni inštitut za poklicno izobraževanje in usposabljanje (BIBB), Nemčija

 

Kick-off meeting

Prvi sestanek projektnega konzorcija je potekal v Sofiji v Bolgariji od 9. do 10. oktobra 2018.


Projekt WellTo (project No.: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ) ​je financiran s podporo Evropske komisije. To sporočilo odraža samo mnenje avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršnokoli uporabo podatkov, ki jih vsebuje.

Spletna stran projekta
www.wellto.eu