WIN - Predstavitev profila vodje inovacij na delovnem mestu

Januarja 2022 se je začel projekt WIN (Introducing the profile of the Workplace Innovation Manager), v katerem sodeluje Savinjsko Šaleška gospodarska zbornica z drugimi partnerji iz vse Evrope.

Projekt WIN, ki je del programa Erasmus+, trajal bo do junija 2024, v celoti pa ga bo koordiniral ITALCAM ob podpori : INNOVATIVE HIVE in EPIMELITIRIO LARISSAS (Gospodarska zbornica Larissa) iz Grčije, Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja (MIITR) in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ - Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica) iz Slovenije, Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara (Madžarsko-bolgarska gospodarska zbornica) iz Madžarske, Balkan Bridge EOOD iz Bolgarije in IP-International GmbH Creative Corporate Training iz Nemčije.

Projekt WIN bo obravnaval poslovne potrebe in izzive, s katerimi se soočajo MSP pri upravljanju in spodbujanju inovacij na delovnem mestu, z vključitvijo vodje inovacij na delovnem mestu.

Zaradi pandemije Covid-19 so se številna podjetja soočila s potrebo po povečanju svojih digitalnih zmogljivosti, kar je spodbudilo partnerje WIN, da so prepoznali pomen hitre rasti inovacij na delovnem mestu. Zdaj je izziv podpreti in promovirati to novo poslovno področje v konkretnejšo strokovno osebnost, ki lahko širi koncepte upravljanja idej, oblikovalskega razmišljanja in inovacijskih zmogljivosti po vsej organizaciji.

Povzetek poročila "Stanje na področju inovacij na delovnem mestu", ki ga je pripravil ITALCAM, bo prvi korak pri zagotavljanju orodij in metodologij za upravljanje in spodbujanje inovacij na delovnem mestu. Nato se bo izvajal z uporabo in testiranjem tečaja usposabljanja v partnerskih državah z več pilotnimi dejavnostmi, ki bodo pripeljale do dokončanja platforme za e-učenje, dostopne vsem zainteresiranim stranem. Nazadnje bodo partnerji odgovorni za dejavnost razširjanja informacij za uradno priznanje poklica vodje inovacij na delovnem mestu na evropski ravni. 

Končni cilj vseh sodelujočih partnerjev je izboljšati motivacijo, zmogljivost, tržno odpornost in splošno konkurenčnost podjetij z zagotavljanjem orodij in metodologij MSP za uvedbo vodje inovacij na delovnem mestu.

Partnerji konzorcija
Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja (MIITR), Slovenija
Eplimelitirio  Larissa, Grčija
INNOVATION HIVE, Grčija
IP-International GmbH Creative Corporate Training (IP-international) , Nemčija
Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ), Slovenija
Balkan Bridge EOOD (Balkan Bridge), Bulgarija
Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara (HBCC), Madžarska
Italian-German Chamber of Commerce (ITALCAM), Nemčija in Italija  

Novičnik 1 
Novičnik 2