Informiranje


Članom SŠGZ redno posredujemo informacije z aktualnih področij poslovanja - od zakonodaje, mednarodnega poslovanja, razpisov za evropska sredstva do napovedi dogodkov na nacionalni in regionalni ravni. 

Informacije praviloma posredujemo po elektronski pošti, občasno pa tudi v tiskani obliki z navadno pošto in preko glasila Poslovni razgledi SAŠA regije.