Vrednote


Vrednote, ki jih zagovarja in spodbuja SŠGZ:

  • partnerstvo, 
  • poslovna uspešnost in inovativnost, 
  • ugled in družbena odgovornost, 
  • varstvo in zdravje pri delu ter varstvo okolja, 
  • pozitivna klima, 
  • zadovoljstvo.