SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten Moj spletni priročnik. PRIJAVA

Moj spletni priročnik je brezplačni tedenski informativni bilten, namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

Tedensko vam v elektronski nabiralnik prinaša informacije o:

- javnih razpisih in virih financiranja,

- novostih v zakonih in predpisih,

- borzi ponudb in povpraševanj

- podjetniških usposabljanjih, seminarjih, delavnicah...,

- novih programih, projektih, storitvah in idejah, namenjenih razvoju in internacionalizaciji malih in srednjih podjetij.

Aktualno:

Vavčerski pozivi Slovenskega podjetniškega sklada:

Vavčer za certifikate kakovosti  

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov 

Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Vavčer za digitalni marketing  

Vavčer za pripravo digitalne strategije 

Vavčer za kibernetsko varnost

Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Vavčer za upravljanje poslovne odličnosti po modelu EFQM

Vavčer za prenos lastništva

Vavčer za prototipiranje 

Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)


SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Konzorcijski partner:
Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ)
 
Ime operacije:
Financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 – 2022
 
Namen:
§  podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem (skladno z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo), ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi, ter izboljšanje podjetniške kulture;
§  krepitev podjetniškega potenciala za mikro, mala in srednje velika podjetja;
§  pospeševanje ustanavljanja novih mikro, malih in srednje velikih podjetij.
Cilji:
§  spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij;
§  spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi preko podjetniških inkubatorjev;
§  povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa;
§  povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti;
§  povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.
Naloge:
§  promocija podjetniške kulture; 
§  izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP; 
§  povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni; 
§  evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.
Aktivnosti:
§  informiranje,
§  svetovanje,
§  animiranje in povezovanje regionalnega okolja,
§  usposabljanja in delavnice,
§  izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti,
§  poročanje in sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
 
Pomembna povezava: