SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Aktualno:

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

Vavčer za certifikate kakovosti

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Konzorcijski partner:
Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ)
 
Ime operacije:
Financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 – 2022
 
Namen:
§  podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem (skladno z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo), ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi, ter izboljšanje podjetniške kulture;
§  krepitev podjetniškega potenciala za mikro, mala in srednje velika podjetja;
§  pospeševanje ustanavljanja novih mikro, malih in srednje velikih podjetij.
Cilji:
§  spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij;
§  spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi preko podjetniških inkubatorjev;
§  povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa;
§  povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti;
§  povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.
Naloge:
§  promocija podjetniške kulture; 
§  izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP; 
§  povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni; 
§  evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.
Aktivnosti:
§  informiranje,
§  svetovanje,
§  animiranje in povezovanje regionalnega okolja,
§  usposabljanja in delavnice,
§  izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti,
§  poročanje in sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
 
Pomembna povezava: