IZVAJANJE CELOVITIH PODPORNIH STORITEV ZA POTENCIALNE PODJETNIKE IN PODJETJA
V OKVIRU SLOVENSKIH POSLOVNIH TOČK ZA OBDOBJE OD 2018 DO 2022

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
Konzorcijski partner Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica

Namen projekta:
- Krepitev podjetniškega potenciala za MSP
- Pospeševanje ustanavljanja novih MSP

Cilji projekta:
- Povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa
- Povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.


Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.