Predsednik

Blaž Nardin se je rodil leta 1970 v Celju. Svojo mladost je preživel v Velenju, kjer se je po zaključku osnovne šole vpisal na Šolski center Velenje, smer računalništvo.  Po odsluženem vojaškem roku se je vpisal na Fakulteto za strojništvo v Ljubljani, kjer je leta 1995 diplomiral. Takoj po diplomi se je zaposlil v novo ustanovljenem Razvojnem centru orodjarstva Slovenije – TECOS v Celju in začel delati na projektih kot prvi polno zaposleni strokovnjak. Prijavil se je na razpis za mlade raziskovalce in leta 1999 magistriral, nato pa leta 2004 še doktoriral na področju orodjarstva na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. V tem času je na TECOS-u skupaj s sodelavci ustanovil več inovativnih oddelkov in v slovensko industrijo uvedel več različnih tehnologij (simulacije, 3D digitalizacija, ipd.). Leta 2005 je bil imenovan za direktorja TECOS-a.

Aktivno je sodeloval pri ustanovitvi Visoke šole za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu (danes Fakulteta za tehnologijo polimerov), kjer je več let sodeloval tudi kot predavatelj. Sedaj je častni član akademskega zbora omenjene fakultete, bil pa je tudi predavatelj na Visoki gospodarski šoli v Celju.

Leta 2006 je prevzel mesto direktorja podjetja Gorenje Orodjarna, d.o.o. v Velenju. Do leta 2017 je skupaj s sodelavci  v podjetje uvedel več novih tehnologij in pridobil nove kupce, predvsem na področju avtomobilske industrije. Prihodek podjetja se je v njegovem mandatu povečal za 50 %, dobiček pa za petkrat. Bil je ustanovitelj podjetja Gorenje MDM, d.o.o. v Kragujevcu in njegov prvi direktor.

Leta 2007 je bil izvoljen za predsednika Združenja kovinske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Funkcijo je opravljal dva mandata, tretji mandat pa je zaključil predčasno, ker se je februarja 2017 zaposlil v Gorenje d.d. kot izvršni pomočnik uprave, odgovoren za področje pomivalnih strojev. Od leta 2015 je tudi podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije.

Dr. Blaž Nardin je poročen in oče dveh hčera.