Pridobivanje sredstev


Članom SŠGZ posredujemo informacije o razpisih, organiziramo izobraževanja na temo pridobivanja finančnih sredstev, posredujemo pri izmenjavi izkušenj in kot partner sodelujemo v projektih pri pridobivanju sredstev EU.