Izdaja javnih listin

Izdaja ATA zvezka - potni list za vaše blago

Glavni seznam zvezka ATA .xls
Navodila za izpolnjevanje zvezka ATA 2019.pdf

Video vodič za izpolnjevanje zvezka ATA

Izdaja Potrdil o nepreferencialnem poreklu blaga "Certificate of Origin"

Obvezne priloge k Potrdilu o poreklu blaga
1.     Garantna izjava s pooblastilom. Odda se enkrat in velja do konca koledarskega leta.
2.     Potrdilo o poreklu blaga mora spremljati podpisana in žigosana izvozna faktura.

Podrobnejša navodila
Navodilo za elektronsko izpolnjevanje in tiskanje »Potrdila o poreklu blaga«

Cenik izdajanja listin

Storitev Cena v EUR
Potrdilo o nepreferencialnem poreklu blaga "Certificate of Origin" 15,80
Zvezek ATA brez tranzitnih listov (npr. za Srbijo, BIH) 75,00
Zvezek ATA s tranzitnimi listi (n.pr. čez Srbijo v Makedonijo) 107,50
Notranji list zvezka ATA 6,50
Nosilna stran zvezka ATA 18,00
Razna potrdila *8,30 8,30

*Ni javno pooblastilo. V ceni je vračunan DDV.

Kontakt

E-naslov: ssgz@ssgz.si
Tel.: 03 898 4202
Faks: 03 898 4206

Uradne ure

Od ponedeljka do petka: od 8.00 do 13.00

Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa priporočamo vam, da se povežete z nami preko elektronskih in telefonskih kanalov.

Dosegljivi smo na telefon 03 898 42 02 ali 065 551 515 in e-pošti ssgz@gzs.si

Obvestilo velja do preklica.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!