NOVICE/Junij 2024

Obvestilo za imetnike ATA zvezkov, ki prečkajo Hrvaško

 

Izdaja javnih listin

Cenik 2024

Od 1. januarja 2024 bodo veljale višje cene za naslednje listine in storitve:

 • ATA zvezek (ATA Carnet): 88,00 €
 • Potrdilo o poreklu blaga (Certificate of Origin): 18,00 €
 • Potrditev drugih listin (overitve): 10,00 €. 

Celoten cenik

NOVO
Digitalizacija ATA zvezka

ATA zvezki (angl. ATA Carnet) se digitalizirajo. Zvezek raznobarvnih listov se poslavlja, nadomestil ga bo elektronski ATA zvezek - podatki v ATA Carnet aplikaciji na vašem pametnem mobilnem telefonu ali tablici. Digitalizacija ATA zvezka je ogromen mednarodni projekt. Vanj je vključenih skoraj 80 držav, to pomeni  80 gospodarskih zbornic s številnimi regijskimi zbornicami, ter enako število carin in še številčnejše carinske izpostave. V sistem pa se bodo vključili tudi uporabniki ATA zvezkov.  Digitalizacija ATA zvezka poteka postopno.

Postopek pridobitve ATA zvezka 

Postopek pridobitve ATA zvezka na star način NI VEČ MOŽEN!

Vse države, vključene v ATA sistem, morajo oddajati e-vloge. To je prehodna faza do digitalnega ATA zvezka.  V tem obdobju bodo v uporabi fizični in digitalni ATA zvezki.

Postopek pridobitve ATA zvezka je enostaven. Običajno lahko ATA zvezek pridobite v nekaj  dneh, vendar v posebnih primerih, odvisno od organizacijske oblike imetnika, vrste in vrednosti blaga in države uvoza ter števila strank pred vami, postopek traja tudi več dni ali pa izdaja ATA zvezka sploh ni možna. Zato vam priporočamo, da pričnete s postopkom pridobivanja ATA zvezka teden dni pred predvidenim izvozom.

NA KRATKO: Oddajte e-vlogo preklo spletne ATA aplikacije  https://eatazvezki.gzs.si/ in izdan ATA zvezek osebno prevzamete na zbornici.

e-Postopek pridobitve ATA zvezka

1. KORAK: Registracija uporabnika aplikacije
2. KORAK: Registracija imetnika ATA zvezka (podjetje ali fizična oseba)
3. KORAK: Priprava seznama blaga: podatke o blagu lahko vpisujete direktno v aplikacijo ALI ga uvozite iz Excelove datoteke, pripravljene po predlogi: ATA predloga za seznam blaga .
4. KORAK: Priprava in oddaja vloge (in izjave) za pridobitev ATA zvezka. (Če se vam ne pokaže vloga, na vrhu zaslona omogočite pojavna okna!). Tu lahko priložite tudi dokazilo o plačilu.
5. ZADNJI KORAK: Komunikacija glede plačila in prevzema ATA zvezka, v kolikor niste priložili dokazila o plačilu v 4 . koraku.

Navodila za uporabo ATA aplikacije

Strošek pridobitve ATA zvezka je sestavljen iz dveh delov. Plačate lahko skupaj z nakazilom na račun GZS, Dimičeva 13, Ljubljana: NLB SI56 0292 4001 7841 495 ali SKB SI56 0310 0100 2177 231, sklic 00 1200:

 • obrazec: cena je odvisna od števila držav začasnega uvoza in tranzitnih držav ter posebnosti v posameznih državah. Npr.  cena obrazca (komplet brez tranzitnih listov) za eno državo npr. Srbijo ali BIH je 75 €,  cena obrazca (komplet s tranzitnimi listi) za Črno goro (tranzit čez BIH) je 107,50 €. Cena obrazca in plačilni pogoji so v Ceniku;
 • zavarovalna premija: znaša 0,37 %  od skupne vrednosti blaga, vendar najmanj 10 € in največ 1.200 €. Gre za zavarovanje plačila uvoznih dajatev tretji državi in ne za zavarovanje blaga! V izjemnih primerih lahko zavarovalnica odobri nižjo premijo.

Za izdajo je potrebno izpolniti in priložiti:

 1. Vlogo in izjavo za izdajo ATA zvezka  
 2. Seznam blaga
  Tu vpisano vsebino bomo natisnili na ATA zvezek, zato pišite v ustreznem jeziku držav, za katere je zvezek namenjen. 
  Obliko polj ne spreminjajte, saj so nastavljena za tiskanje na obrazec ATA zvezek.  
 3. Dokazilo o plačilu obrazca, zavarovalne premije in stroškov pošiljanja.

Omejitve in dodatni pogoji

Pred izdajo ATA zvezka za določene pravno organizacijske oblike, vrste ali vrednosti blaga mora izdajatelj pridobiti soglasje zavarovalnice. Pri določanju skupne vrednosti blaga se upoštevajo vrednosti blaga iz vseh še veljavnih zvezkov, nevrnjenih ter vrednost blaga za katerega vlagatelj zahteva izdajo novih zvezkov. Zavarovalnica lahko v teh primerih izdajo ATA zvezka pogojuje z dodatnimi zavarovanji oz. drugimi oblikami jamstva (npr. predložitev menice in menične izjave, sklenitev kargo transportnega zavarovanja, ipd). Soglasje zavarovalnice pridobi zbornica v naslednjih primerih:

 • za fizične osebeza blago skupne vrednosti več kot 6.000 EUR
 • za samostojne podjetnike, mala podjetja in društvaza blago skupne vrednosti več kot 40.000 EUR 
 • za srednja, velika podjetja, javna podjetja ter zavode, kjer je razvidno državno lastništvo: za blago skupne vrednosti več kot 200.000 EUR
 • za društva, zavode in druge pravno-organizacijske oblike, ki niso navedene zgoraj: obvezno soglasje zavarovalnice, ne glede na vrednost blaga.
 • Za vlagatelje, ki imajo pravno-organizacijsko obliko, ki ni navedena zgoraj, je potrebno pridobiti pisno soglasje zavarovalnice. 

Izdaja Potrdil o nepreferencialnem poreklu blaga "Certificate of Origin"

Obvezne priloge k Potrdilu o poreklu blaga

1.     Garantna izjava s pooblastilom. Odda se enkrat in velja do konca koledarskega leta.
2.     Potrdilo o poreklu blaga mora spremljati podpisana in žigosana izvozna faktura.

Podrobnejša navodila
Navodilo za elektronsko izpolnjevanje in tiskanje »Potrdila o poreklu blaga«

Cenik izdajanja listin

Storitev Cena v EUR
Potrdilo o nepreferencialnem poreklu blaga "Certificate of Origin" 18,00
Zvezek ATA brez tranzitnih listov (npr. za Srbijo, BIH) 88,00
Zvezek ATA s tranzitnimi listi (n.pr. čez Srbijo v Makedonijo) 128,00
Notranji list zvezka ATA 8,00
Nosilna stran zvezka ATA 20,00
Razna potrdila *10,00 10,00

*Ni javno pooblastilo. V ceni je vračunan DDV.

Kontakt

E-naslov: ssgz@gzs.si
Tel.: 03 898 4202

Uradne ure

Od ponedeljka do petka: od 8.00 do 13.00

Dosegljivi smo na telefon 03 898 42 02, 03 898 42 04 ali 065 551 515 in e-pošti ssgz@gzs.si