Skupne naloge


Člani SŠGZ so po principu dvojnega članstva tudi člani GZS, zato imajo možnost koriščenja celotne palete storitev iz nabora skupnih nalog:

a) Vpliv na zakone, predpise in ekonomske politike:

 • uveljavljanje interesov članov na področju socialnega dogovarjanja, strategij, zakonodaje in politik,
 • zastopanje interesov članov pri kolektivnih pogajanjih in socialnem dialogu na sektorski in čezsektorski ravni,
 • zastopanje interesov članov pri strategijah, politikah in splošni zakonodaji,
 • pravna pojasnila s področja domačega in mednarodnega poslovanja.

b) Poslovne informacije:

 • Infopika,
 • seznami kontaktnih podatkov v Sloveniji,
 • KAPOS (kazalci poslovanja),
 • pregledi slovenske zunanjetrgovinske menjave,
 • konjukturna gibanja,
 • klicni center,
 • Poslovni tednik, Glas gospodarstva, poslovna zbirka CD.GZS.

c) Tržne poti in promocija:

 • borza ponudb in povpraševanj,
 • SLOEXPORT,
 • sistem popustov član-članu.

d) Mednarodno sodelovanje:

 • kontaktni podatki v tujini,
 • gospodarske delegacije,
 • strateške in promocijske konference, dnevi odprtih vrat na GZS, specializirane delavnice, seminarji in okrogle mize,
 • dostop do informacij preko zaprtih spletnih strani in ciljno informiranje,
 • svetovanje o vstopu in poslovanju na tujih trgih,
 • programi EU za prodor na prekomorske trge,
 • bonitetna poročila o tujih poslovnih partnerjih.

e) Viri financiranja, razvoj:

 • strateške in promocijske konference, dnevi odprtih vrat, specializirane delavnice, seminarji in okrogle mize,
 • svetovanje podjetjem pri pridobivanju nepovratnih sredstev,
 • storitve Razvojnega sklada gospodarstva.

f) Varstvo okolja:

 • zastopanje interesov članov pri politikah in zakonodaji s področja varstva okolja,
 • informacije s področja okoljske zakonodaje in drugih zanimivosti s področja okolja,
 • svetovanje, izobraževanje in usposabljanje s področja varstva okolja.

g) Povezovanje:

 • nagrade GZS,
 • strateške konference.

h) Postopki in listine:

 • potrdilo o članstvu v GZS,
 • potrdilo o vozniku in načrtovani poti v Rusko federacijo.