Arhiv: Štajerski gospodarski forum: ali zmoremo delati dlje?

Evropska in še posebej slovenska populacija se hitro starata. S tem je tesno povezano tudi staranje delovne sile – na trg dela prihaja manj mladih, delež starejših narašča. Ali je to samo problem, ali pa je lahko tudi izziv? Aktivno in zdravo staranje je bilo tema 6. Štajerskega gospodarskega foruma na TV Maribor …

Arhiv: Prispevki iz strokovne konference o aktivnem in zdravem staranju

V kolikor se niste uspeli udeležiti strokovne konference v okviru projekta Polet, vas vabimo k prebiranju prispevkov in prezentacij predavateljev ...

Arhiv: Razmislek o prihodnosti energetike v Šaleški dolini

Konferenca z naslovom Razmislek o prihodnosti energetike v Šaleški dolini, ki so jo pripravili Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj, je pokazala precejšnja razhajanja med energetsko stroko in državo ...

Arhiv: Na Finančnem uradu Velenje o aktualnih temah s področja davkov

V skladu z dobro prakso zadnjih let je sekcija računovodskih servisov pri Savinjsko-šaleški gospodarski zbornici (SŠGZ) organizirala obisk Finančnega urada Velenje (FUV), kjer so bile udeležencem srečanja predstavljene aktualne teme s področja davkov ...

Arhiv: Video utrinki s podelitve priznanj za najboljše inovacije SAŠA regije za leto 2019

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je na priložnostni slovesnosti, s katero je obeležila 40 let delovanja, podelila priznanja za najboljše inovacije v SAŠA regiji za leto 2019 ...

Arhiv: Projekt Naprej

Mikro in mala podjetja - najštevilčnejši uporabniki dejavnosti agencije EU-OSHA ...

Arhiv: Plastika Skaza prejemnik nagrade nemškega gospodarstva

Slovensko-nemška gospodarska zbornica je letos nagrado nemškega gospodarstva podelila podjetju Plastika Skaza, ki je žirijo prepričalo s svojo inovacijsko naravnanostjo in ustvarjanjem sinergij s trajnostnim razvojem ter družbeno odgovornim poslovanjem ...

Arhiv: Uredba o državnem prostorskem načrtu za hitro cesto Šentrupert–Velenje skladna z ustavo

Ustavno sodišče RS je odločilo, da uredba o državnem prostorskem načrtu (DPN) za odsek trase tretje razvojne osi oziroma hitro cesto Šentrupert–Velenje ni v neskladju z ustavo. DARS lahko nadaljuje s postopki za začetek gradnje na tem odseku ...

Arhiv: Aktivno in zdravo staranje zaposlenih - Da bi zmogli in želeli delati dlje

Maribor, 29. maj 2019– Evropska unija, ki se močno zaveda posledic staranja prebivalstva, si je zastavila ambiciozen cilj – doseganje 75-odstotne stopnje delovne aktivnosti moških in žensk v starosti od 20 do 64 let. Temu želimo slediti tudi v Sloveniji, čeprav smo daleč od zastavljenega cilja ...

Arhiv: Gorenju strokovna komunikacijska nagrada prizma

Slovensko društvo za odnose z javnostmi je v okviru letne konference v Portorožu podelilo prizme, nacionalne strokovne nagrade. Kot najboljši program internega komuniciranja je bil nagrajen projekt Goinnovate 2018, ki so ga v Gorenju izvedli lansko pomlad ...

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.