Arhiv: Trgotur d.o.o. znova med najboljšimi zaposlovalci v Sloveniji

Arhiv: Trgotur d.o.o. znova med najboljšimi zaposlovalci v Sloveniji

Družba Dnevnik d. d. je na zaključni prireditvi medijskega raziskovalnega projekta Zlata nit deveto leto zapored razglasila najboljše zaposlovalce leta 2015 v Sloveniji. V tokratni izvedbi projekta Zlata nit, ki ga podpirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ekonomska fakulteta v Ljubljani in Združenje Manager, je sodelovalo 82 podjetij, od tega 10 velikih, 34 srednje velikih in 38 malih.

Arhiv: Podjetniški dan na dvorcu Gutenbuchel

Arhiv: Podjetniški dan na dvorcu Gutenbuchel

Lani je v Šoštanju pod okriljem tamkajšnje občine odprl svoja vrata Podjetniški center (PC) Pristop, ki želi ponuditi priložnost mladim in starejšim občanom Občine Šoštanj, Šaleške doline in širše Savinjske regije kot model centra, ki združuje podjetniško misel z družbenim (socialnim) učinkom in omogoča dialog za vprašanja razvoja. V sklopu spomladanskih aktivnosti je PC Pristop organiziral podjetniški dan na dvorcu Gutenbuchel, kjer je sicer od 18. do 28. marca potekala velikonočna razstava.

Arhiv: Občine lahko spet spreminjajo NUSZ – kaj to pomeni za podjetja in podjetnike?

Arhiv: Občine lahko spet spreminjajo NUSZ – kaj to pomeni za podjetja in podjetnike?

Občine po novem lahko sprejemajo nove odloke o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). To jim je vlada omogočila z zakonom o izvrševanju proračunov 2016 in 2017, do zdaj pa so imele »zvezane roke« pri spreminjanju občinskih odlokov, ki določajo NUSZ, kar pomeni, da tudi niso smele spreminjati točk, na podlagi katerih se izračunava NUSZ. Sistem NUSZ tako lahko občine prilagajajo do vključno leta 2018.

Arhiv: Nova javno naročniška zakonodaja – ZJN-3

Arhiv: Nova javno naročniška zakonodaja – ZJN-3

V prostorih SŠGZ je potekal seminar na temo nove javne naročniške zakonodaje (ZJN-3), ki začne veljati 1. aprila. Udeleženci so se seznanili z novostmi omenjene zakonodaje, ki v določenih primerih izboljšuje dosedanjo ureditev, ponekod pa odpira nova vprašanja, na katera bo odgovor dal šele čas.

Arhiv: Približuje se rok za oddajo letnih poročil

Arhiv: Približuje se rok za oddajo letnih poročil

Gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki, društva in politične stranke morajo, skladno s predpisi, predložiti letna poročila za leto 2015 prek spletnega portala AJPES do konca marca 2016.

Arhiv: Slovenija potrebuje sistemski trojček za pospešitev gospodarske rasti

Arhiv: Slovenija potrebuje sistemski trojček za pospešitev gospodarske rasti

Slovenija je po enem največjih padcev bruto družbenega produkta (BDP) v obdobju 2008-2013 sicer v zadnjih dveh letih gospodarsko okrevala, vendar je naš BDP še vedno 4 % pod najvišjo vrednostjo doseženo v letu 2008. Po drugi strani so investicije kar 40 % nižje od predkriznega obdobja ter v veliki meri odražajo nezaupanje gospodarstva v temelje gospodarskega okrevanja. Nad 10-odstotni delež slabih posojil je kljub sanaciji bank še vedno eden največjih v evro območju. Država ostaja velik lastnik gospodarskih družb.

Arhiv: Delovni obisk generalnega direktorja GZS v Šaleški dolini

Arhiv: Delovni obisk generalnega direktorja GZS v Šaleški dolini

Generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) mag. Samo Hribar Milič in izvršni direktor GZS Goran Novković sta se med celodnevnim obiskom v Šaleški dolini najprej sestala s predsednico SŠGZ dr. Cvetko Tinauer in direktorjem SŠGZ mag. Francijem Kotnikom, nato pa so skupaj obiskali Premogovnik Velenje in Erico ter se z vodstvoma obeh družb pogovarjali o zanje v tem trenutku najbolj aktualnih vprašanjih, pri reševanju katerih lahko sodeluje in pomaga tudi gospodarska zbornica.

Arhiv: Prvo srečanje regionalne mreže partnerjev projekta GOAL

Arhiv: Prvo srečanje regionalne mreže partnerjev projekta GOAL

Na Medpodjetniškem izobraževalnem centru je potekalo prvo srečanje regionalne mreže partnerjev mednarodnega projekta GOAL v Savinjski regiji, med katerimi je tudi SŠGZ. Cilj projekta GOAL, ki se izvaja v okviru programa Erasmus + KA 3 – eksperiment urejanja politike izobraževanja, je izboljšati možnosti svetovanja za odrasle v izobraževanju in s tem prispevati k povečanju vključenosti manj izobraženih odraslih v vseživljenjsko učenje ter posledično izboljšati njihovo mobilnost na trgu dela.

Arhiv: Sekcija računovodskih servisov o izkušnjah pri pripravi letnih poročil

Arhiv: Sekcija računovodskih servisov o izkušnjah pri pripravi letnih poročil

Na marčni redni seji sekcije računovodskih servisov pri SŠGZ so bile v ospredju ugotovitve, dileme in izkušnje iz priprave letnih poročil za leto 2015, ki prehajajo v zaključno fazo, saj je rok za oddajo 31. 3. 2016. Razprava je tekla tudi o izkušnjah pri prijavah v zdravstveno zavarovanje in izplačilih pri upokojitvah.

Arhiv: Informativni dan o javnem razpisu za »RRI v verigah in mrežah vrednosti«

Arhiv: Informativni dan o javnem razpisu za »RRI v verigah in mrežah vrednosti«

SŠGZ, SAŠA inkubator, Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija in Mestna občina Velenje so v vili Bianca v Velenju skupaj pripravile informativni dan, na katerem so bili predstavljeni aktualni razpisi za gospodarstvo s poudarkom na javnem razpisu za »RRI v verigah in mrežah vrednosti«. Namen dogodka je bil tudi preveriti interes podjetij za skupno sodelovanje v projektih.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.