Arhiv: Delovni obisk generalnega direktorja GZS v Šaleški dolini

Generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) mag. Samo Hribar Milič in izvršni direktor GZS Goran Novković sta se med celodnevnim obiskom v Šaleški dolini najprej sestala s predsednico SŠGZ dr. Cvetko Tinauer in direktorjem SŠGZ mag. Francijem Kotnikom, nato pa so skupaj obiskali Premogovnik Velenje in Erico ter se z vodstvoma obeh družb pogovarjali o zanje v tem trenutku najbolj aktualnih vprašanjih, pri reševanju katerih lahko sodeluje in pomaga tudi gospodarska zbornica.


Sodelovanje med GZS in SŠGZ je načeloma dobro, je poudaril generalni direktor GZS, vendar spremenjene razmere v gospodarstvu in širše v družbi terjajo še bolj učinkovito lobiranje in komuniciranje, tako na ravni GZS kot na ravni regionalnih zbornic. Nov koncept lobistično-komunikacijskega pristopa je predstavil izvršni direktor GZS in pri tem poudaril, da zbornični sistem tako rekoč dnevno dosega »gole«, ko pomaga gospodarstvu v prizadevanjih za bolj konkurenčno poslovno okolje, vendar so ti dosežki premalo vidni in zaznani v javnosti.

 

Na Premogovniku Velenje je predstavnike gospodarske zbornice sprejel predsednik uprave mag. Ludvik Golob s sodelavci in predstavil potek finančnega in poslovnega prestrukturiranja, ki pomeni preusmeritev na osnovno dejavnost. Ob tem je poudaril, da degradirane površine urejajo z lastnimi sredstvi, brez pomoči države. Od slednje v sedanjih razmerah pričakujejo pomoč, saj električna energija, proizvedena iz fosilnih goriv, glede na njene trenutne borzne cene na mednarodnih trgih ne more biti konkurenčna.

 

Članica uprave mag. Mojca Letnik je opozorila na problematiko upokojevanja, ki je povezana z delovnopravno zakonodajo. Le-ta namreč spodbuja kasnejše upokojevanje, to pa zavira zaposlovanje mladih kadrov. Govora je bilo tudi o podjetniških kolektivnih pogodbah, ki s svojimi neživljenjskimi določbami izpred dvajsetih let prav negativno vplivajo na ekonomiko poslovanja Premogovnika.

 

V Inštitutu za ekološke raziskave Erico je direktor mag. Marko Mavec obiskovalcem iz gospodarske zbornice predstavil dejavnost njihove družbe in nato opozoril na nekaj najbolj perečih težav, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Med slednjimi je izpostavil zlasti »tržno« delovanje javnih zavodov, ki pogosto nastopajo z nelojalno nizkimi cenami in ne plačujejo davka na dobiček, vpletanje javnih institucij v pripravo zakonodaje, ki povzroča dodatne stroške gospodarstvu, in neustrezno okoljsko zakonodajo, ki deluje proti gospodarstvu in investitorjem.

 

 

Predstavniki gospodarske zbornice se bodo zavzeli za rešitev izpostavljene problematike na več načinov, vsekakor pa gre za zelo kompleksne zadeve, ki jih ni mogoče rešiti »čez noč«.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.