Arhiv: Približuje se rok za oddajo letnih poročil

Gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki, društva in politične stranke morajo, skladno s predpisi, predložiti letna poročila za leto 2015 prek spletnega portala AJPES do konca marca 2016. 

 

Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je skladno z 71. členom Zakona o plačilnem prometu pooblaščena za zbiranje, obdelovanje in posredovanje podatkov iz letnih poročil poslovnih subjektov v skladu z zakoni ter za javno objavljanje letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih poslovnih subjektov v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in drugimi zakoni. 

 

V skladu s predpisi morajo poslovni subjekti AJPES predložiti podatke iz letnih poročil za državno statistiko oziroma letna poročila za zagotovitev javnosti. Večina poslovnih subjektov predloži AJPES letno poročilo hkrati za namen državne statistike in za namen zagotovitve javnosti ter tudi za davčni namen. Vseh poslovnih subjektov, ki morajo AJPES predložiti tovrstne podatke, je okrog 167 tisoč. 

 

Podatkov iz letnih poročil za javno objavo in državno statistiko ne predlagajo samostojni podjetniki, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, in poslovni subjekti, ki niso ustanovljeni kot pravne osebe in nimajo statusa samostojnega podjetnika (notarji, odvetniki, samostojni zdravstveni delavci, samostojni kulturni delavci, športniki, novinarji, nekateri drugi poslovni subjekti in civilna združenja).

 

Roki za predložitev letnih poročil so odvisni od trajanja poslovnega leta, vrste letnega poročila in vrste poslovnega subjekta. Gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki, politične stranke in društva morajo za potrebe državne statistike letna poročila oddati do konca marca, enak rok pa velja tudi za zagotovitev javnosti podatkov, z izjemo poslovnih subjektov, ki so zavezanci za revidirana in konsolidirana letna poročila. Pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava (z izjemo političnih strank) so morale poročila oddati že do konca februarja.

Od 1. januarja letošnjega leta morajo gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki, nad katerimi se je v letu 2016 začel postopek stečaja ali likvidacije, oziroma so bili izbrisani v letu 2016, v skladu z 58. in 59. členom Zakona o gospodarskih družbah predložiti zaključno poročilo na dan pred začetkom postopka oziroma na dan pred prenehanjem. Zaključno poročilo je treba predložiti za namen državne statistike in brezplačne javne objave.

 

AJPES zagotavlja javno objavo letnih poročil gospodarskih družb, zadrug, investicijskih skladov, samostojnih podjetnikov, pravnih oseb javnega prava in društev na spletnem portalu AJPES in posredovanje letnih poročil.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.