Arhiv: Občine lahko spet spreminjajo NUSZ – kaj to pomeni za podjetja in podjetnike?

Občine po novem lahko sprejemajo nove odloke o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). To jim je vlada omogočila z zakonom o izvrševanju proračunov 2016 in 2017, do zdaj pa so imele »zvezane roke« pri spreminjanju občinskih odlokov, ki določajo NUSZ, kar pomeni, da tudi niso smele spreminjati točk, na podlagi katerih se izračunava NUSZ. Sistem NUSZ tako lahko občine prilagajajo do vključno leta 2018.

 

NUSZ je bil za kratek čas preteklost, saj naj bi ga leta 2014 nadomestil davek na nepremičnine, a je bil zakon o davku na nepremičnine na ustavnem sodišču zavrnjen in tako občine še vedno odmerjajo NUSZ. Kot je znano, vlada pripravlja nov davek na nepremičnine, a do njegove uvedbe, popolna uvedba novega sistema je predvidena do leta 2020, je občinam omogočila, da posegajo v veljavne odloke ter si tako zagotovijo vir prihodkov.

 

Od letos tako lahko občine sprejemajo nove odloke, kar pomeni, da ne spreminjajo ali dopolnjujejo starih. Torej, če želi občina spremeniti višino točke, mora sprejeti nov odlok. V praksi to pomeni, da bodo letošnje odmere temeljile na starih odlokih, torej tistih, ki jih občine niso smele spreminjati.

 

Občine podatke za odmero NUSZ posredujejo finančni upravi, ki izda odločbe. NUSZ je odmerjen na podlagi odloka in vrednosti, ki so veljavne 1. januarja za leto, za katero se odmerja nadomestilo. Torej bodo odmere za leto 2016 narejene na podlagi vrednosti, ki so veljale 1. januarja 2016. Če se podatki v zvezi z zazidanim ali nezazidanim stavbnim zemljiščem niso spremenili, bi moral biti NUSZ letos enak, kot ste ga plačali lani. Če se je povečala tlorisna površina hiše in je to zavedeno v uradnih evidencah, pa boste morali plačati, če bo seveda občina upoštevala te spremembe, višji NUSZ.

 

Spremembe NUSZ gre torej pričakovati v letu 2017, če bodo občine do konca leta 2016 sprejele nove odloke. Čeprav ni pričakovati, da bi občine zviševale NUSZ zaradi potrebe po polnjenju občinskih proračunov, velja biti pozoren na določbe v odločbi in višino letošnjega NUSZ, saj v združenju občin napovedujejo, da bodo občine bolj dosledne pri odmerjanju NUSZ, zlasti tam, kjer nadomestila do zdaj zaradi lastne nedoslednosti niso odmerjale.

 

Vir: Finance.si

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.