Arhiv: Informativni dan o javnem razpisu za »RRI v verigah in mrežah vrednosti«

SŠGZ, SAŠA inkubator, Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija in Mestna občina Velenje so v vili Bianca v Velenju skupaj pripravile informativni dan, na katerem so bili predstavljeni aktualni razpisi za gospodarstvo s poudarkom na javnem razpisu za »RRI v verigah in mrežah vrednosti«. 
Namen dogodka je bil tudi preveriti interes podjetij za skupno sodelovanje v projektih.


Javni razpis »RRI v verigah in mrežah vrednosti« se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer prednostne osi Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva. Javni razpis predstavlja enega ključnih instrumentov na področju raziskav, razvoja in inovacij, ki prvič združuje podporo vse od faze industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja do trga. Skladno s tem je strukturiran v dva sklopa, prvi nosi naslov Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov, drugi pa Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte.

 

Predstavitev na informativnem dnevu je bila osredotočena na del javnega razpisa, ki se nanaša na prvi sklop in je namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih programov konzorcijev, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. V S4 so identificirana prednostna področja, kjer ima Slovenija dolgoročni potencial za uspešen prodor na globalne trge: pametna mesta in skupnosti, pametne zgradbe in dom z lesno verigo, mreže za prehod v krožno gospodarstvo, trajnostna pridelava hrane, tovarne prihodnosti, zdravje-medicina, mobilnost, razvoj materialov kot končnih produktov.

 

V razpravi je večina predstavnikov podjetij povedala, da ne izpolnjujejo vseh pogojev za prijavo na razpis, saj so slednji postavljeni zelo visoko, zato se pojavljajo utemeljeni pomisleki, da je razpis prilagojen potrebam izobraževalnega in raziskovalnega sektorja. Vsekakor se ob tem kaže tudi slabost regijskega poslovnega okolja, ki je premalo povezano, predvsem pa ima premalo raziskovalnih organizacij. Morda je sedaj napočil pravi čas za sodelovanje in povezovanje med podjetji v regiji tudi mimo omenjenega razpisa.

 

V tem kontekstu je bila predstavljena namera Gorenja, da v Velenju formira razvojni center. Da določenih kapacitet, ki v regiji že obstajajo, ne bi podvajali, želi Gorenje pridobiti čim več informacij, s katero raziskovalno opremo podjetja in ostale organizacije že razpolagajo in kje so možnosti sodelovanja. V ta namen je bil udeležencem informativnega dne razdeljen anketni vprašalnik. Po analizi odgovorov, ki jo bodo opravili v SAŠA inkubatorju, je predviden nov sestanek zainteresiranih in podrobnejša predstavitev Gorenjevega razvojnega centra.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.