Članski prispevek


Članarina Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice za leto 2024

1.
Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ) svojim članom neposredno pošilja fakture za članski prispevek. 

2.
Članarina prestavlja bistveni vir za delovanje SŠGZ. Višina članarine je odvisna od obsega nalog in števila članov. O članarini odloča skupščina SŠGZ na predlog upravnega odbora SŠGZ.

3.
Člani SŠGZ plačujejo članarino, ki je odvisna od števila zaposlenih in pri razredih od vključno 6. navzgor tudi od višine letnih prihodkov člana. Osnova za razporeditev v razrede so podatki iz letnega poročila za poslovno leto 2022. V prvih pet razredov se razvrstijo člani, ki imajo do 30 zaposlenih:

Razred

Število zaposlenih

Letna članarina

Obračunsko obdobje

1

do 1

90,00 €

polletno

2

od 2 do 5

130,00 €

polletno

3

od 6 do 10

190,00 €

polletno

4

od 11 do 20

270,00 €

polletno

5

od 21 do 30

320,00 €

kvartalno


V razrede od 6 do 12 se razvrstijo člani, ki imajo nad 30 zaposlenih, pri čemer se letna članarina posameznega člana izračuna tako, da se podjetje najprej razvrsti v ustrezen razred glede na število zaposlenih. Za izračun letne članarine se upošteva polovica te članarine. V drugem koraku se isti član razvrsti v ustrezen razred še glede na prihodke iz letnega poročila za leto 2022. Ta razred je lahko isti kot pri upoštevanju prvega kriterija ali pa ne. Za izračun letne članarine se upošteva polovica te članarine. Seštevek obeh zneskov predstavlja letno članarino tega podjetja.

Razred

Število zaposlenih

Prihodki (eur)

Letna članarina

Obračunsko obdobje

6

31-50

do 5.000.000

500,00

kvartalno

7

51-80

do 10.000.000

770,00

kvartalno

8

81-150

do 15.000.000

1.100,00

kvartalno

9

151-200

do 20.000.000

1.650,00

kvartalno

10

201-300

do 30.000.000

2.420,00

kvartalno

11

301-500

do 50.000.000

3.300,00

kvartalno

12

nad 500

nad 50.000.000

6.990,00

kvartalno

4.
Podporni in pridruženi člani sklenejo s SŠGZ posebno pogodbo, v kateri določijo načine sodelovanja, storitve in članarino.

Predsednik skupščine
dr. Janez Rošer