Zakaj smo člani zbornice?

 

 Članstvo v SŠGZ nam ponuja priložnosti za povezovanje z drugimi podjetji, potencialnimi strankami in vladnimi uradniki. Omogoča nam izmenjevanje mnenj in iskanje rešitev izven okvirjev z mreženjem z drugimi podjetji, ki se srečujejo s podobnimi izzivi. Zbornica zastopa naše interese v pogovorih z vlado in pomaga oblikovati politike, ki vplivajo na naše poslovanje. V Makomu dobimo dragocene vpoglede na trg in posodobitve predpisov. V zbornici zelo veliko vlagajo v izobraževanja in usposabljanja članov. Le-ta vedno obravnavajo trenutno aktualne tematike. S članstvom povečujemo prepoznavnost in verodostojnost v lokalni poslovni skupnosti. Navsezadnje pa nam v SŠGZ vedno prisluhnejo in omogočajo, da imamo besedo pri razvoju lokalnega gospodarstva.

Tomaž Sijarto, direktor Makom d.o.o.

 

 

»Podjetje Skaza ima močan interes za članstvo v Savinjsko-šaleški gospodarski zbornici. Ta namreč ustvarja prostor, kjer lahko gospodarstveniki formalno izrazimo svoja stališča do aktualnih vsebin, ki zadevajo našo regijo in z njimi naslavljamo ter pozivamo odgovorne k rešitvam. Je tudi prostor, kjer se lahko povezujemo, si prisluhnemo ter izmenjujemo izkušnje. Predvsem pa so takšne vrste povezovanj potrebne zato, da se okrepimo in s skupnimi močmi ustvarjamo boljše gospodarsko in podjetniško okolje, s tem pa tudi lepše življenje v Sloveniji nasploh.«

Tanja Skaza, direktorica Plastika Skaza d.o.o.

 

»Gospodarska zbornica je po mojem mnenju subjekt, ki ga mi v gospodarstvu potrebujemo, saj rabimo organizacijo, preko katere lahko združeni in dovolj močni nastopamo in uveljavljamo naše interes v slovenskem političnem in družbenem okolju. Takšen vpliv gospodarstva moramo po mojem mnenju še okrepiti, tako da bomo mi, gospodarstvo in gospodarska zbornica kot naše združenje, imeli odločujoč vpliv na pripravo in sprejemanje zakonov in drugih predlogov ali ukrepov, ki vplivajo na konkurenčnost gospodarstva in s tem na gospodarsko rast, kar edino lahko pripomore k ustvarjanju optimalnih pogojev za dobro življenje v naši državi.
SŠGZ – naša regijska zbornica, ki deluje v okviru GZS, je našemu lokalnemu gospodarstvu bliže in se zaradi svoje lokalne/regijske vloge lahko v večji meri posveti našim specifičnim problemom in prioritetam. Tako kot moramo imeti dobro lokalno zdravstveno oskrbo, kadar potrebujemo zdravniško pomoč, rabimo tudi svojo regijsko gospodarsko zbornico, kjer lažje uveljavljamo naše interese. Mi v gospodarstvu pa smo odgovorni, da bo ta SŠGZ kadrovsko primerno zasedena s kadri, ki izhajajo iz gospodarstva in poznajo naše prioritete in slabosti sedanje zakonodaje, ki vpliva na konkurenčnost gospodarstva in na več področjih zavira gospodarski razvoj.«

Mirko Strašek, glavni direktor KLS Ljubno d.o.o.

 

»Članstvo našega podjetja v Savinjsko-šaleški gospodarski zbornici sega v leto 1992. Dolgoletna zvestoba zbornici je zagotovo dokaz našega zadovoljstva, da je delo zbornice učinkovito, da dosega namen delovanja ter da sta njena vizija in skrb za svoje člane na mestu. V dobi hitrih in nenehnih sprememb je pravočasni dotok informiranja o novostih in spremembah v svetu gospodarstva še kako pomemben, zato je njihova ažurnost ključnega pomena. Poleg tega se velik doprinos kaže tudi pri povezovanju z ostalimi podjetji in partnerji v regiji, saj z organizacijo različnih dogodkov, izobraževanj in seminarjev skrbijo za redno srečevanje le-teh ter izmenjavo dobrih praks, iskanje novih tržnih priložnosti in izboljšav tako na gospodarskem kot zakonodajnem področju.
Delovanje zbornice ni pomembno samo za podjetja ampak pomeni tudi dodano vrednost za razvoj in dobrobit širšega okolja, saj se z aktivnostmi k izgradnji infrastrukture (3. razvojne osi) in skrbi za okolje na dolgi rok trudi pripomoči k izboljšanju življenjskih razmer in standarda prebivalcev regije.«

Matija Petrin, direktor za področje tehnologije BSH Hišni aparati d.o.o.

 

Naše podjetje je član SŠGZ zato, ker nam omogoča izmenjavo znanj, pogledov, mnenj in izkušenj z drugimi člani. SŠGZ večkrat organizira poslovna srečanja, ki so namenjena povezovanju in mreženju članov, hkrati pa nam ta srečanja ponujajo zanimive vsebine. Skupaj identificiramo stališča, ki jih v obliki pobud in predlogov posredujemo na ustrezne instance. S tem gospodarstveniki skupaj vplivamo na sprejemanje zakonov in drugih predpisov, ki vplivajo na področje gospodarstva.

mag. Matej Meža, direktor Mega M d.o.o.