Nadzorni odbor SŠGZ


Nadzorni odbor SŠGZ ima 3 člane, ki jih izvoli skupščina SŠGZ za obdobje 5 let. Nadzorni odbor zbornice nadzoruje finančno poslovanje, zakonitost, gospodarnost in pravilnost poslovanja zbornice in o svojem delu poroča skupščini zbornice. Nadzorni odbor se mora sestati vsaj enkrat letno.

Člani nazornega odbora SŠGZ v mandatnem obdobju 2022-2027:

  • Makom d.o.o. – Tomaž Sijarto
  • Petra Pleterski s.p.- Petra Pleterski
  • Razvojna agencija SAŠA d.o.o. – mag. Biljana Škarja