Nadzorni odbor SŠGZ


Nadzorni odbor SŠGZ ima 3 člane, ki jih izvoli skupščina SŠGZ za obdobje 5 let. Nadzorni odbor zbornice nadzoruje finančno poslovanje, zakonitost, gospodarnost in pravilnost poslovanja zbornice in o svojem delu poroča skupščini zbornice. Nadzorni odbor se mora sestati vsaj enkrat letno.

Člani nazornega odbora SŠGZ v mandatnem obdobju 2017-2022:

  • Petra Pleterski (Petra Pleterski s.p. Velenje) - član,
  • Igor Pečovnik (Pečovnik d.o.o. Velenje) - član,
  • Mitja Tašler  (Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.) - član.