Upravni odbor SŠGZ


Upravni odbor SŠGZ je organ upravljanja, ki ima do 25 članov, katere izvoli skupščina za dobo 5 let, s tem da so lahko ponovno izvoljeni. Predsednik SŠGZ je po položaju član upravnega odbora SŠGZ in mu predseduje. Vsak član upravnega odbora ima pri glasovanju en glas.

Sestava upravnega odbora SŠGZ v mandatnem obdobju 2022/2027

 • APO Accounting d.o.o. – Janja Praznik
 • BSH hišni aparati d.o.o. – Matija Petrin
 • Esotech d.d. – Marko Škoberne
 • Gorenje d.o.o. – Tomaž Korošec, predsednik
 • In.SIST d.o.o. – Bojan Oremuž
 • KLS Ljubno d.o.o. – Samo Mirnik
 • Komunalno podjetje Velenje d.o.o. – mag. Gašper Škarja
 • Kovinoplastika Benda d.o.o. – Aleš Benda
 • Mega M d.o.o. – mag. Matej Meža
 • Plastika Skaza d.o.o. – Niko Medved
 • Premogovnik Velenje d.o.o. – dr. Janez Rošer
 • PUP Saubermacher d.o.o. – Janez Herodež
 • Saša inkubator d.o.o. – Ana Anžej
 • Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. – Mitja Tašler
 • Turna d.o.o. – Vladimir Pogač