Upravni odbor SŠGZ


Upravni odbor SŠGZ je organ upravljanja, ki ima do 25 članov, katere izvoli skupščina za dobo 5 let, s tem da so lahko ponovno izvoljeni. Predsednik SŠGZ je po položaju član upravnega odbora SŠGZ in mu predseduje. Vsak član upravnega odbora ima pri glasovanju en glas.

Sestava upravnega odbora SŠGZ v mandatnem obdobju 2017/2022

 • Aleš Benda (Kovinoplastika Benda d.o.o. Nazarje) - član
 • Janez Herodež (PUP Velenje d.d.) - član
 • Matej Kadliček (Trgotur d.o.o. Velenje) - član
 • dr. Vladimir Malenković (Premogovnik Velenje d.o.o.) - član
 • mag. Marko Mavec (Eurofins Erico Slovenija d.o.o.) - član
 • mag. Matej Meža (Mega M d.o.o. Velenje) - član
 • dr. Blaž Nardin (Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.) - predsednik
 • Bojan Oremuž (Trendnet d.o.o. Velenje) - član
 • Matija Petrin (BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje) - član
 • Vladimir Pogač (Turna d.o.o. Šoštanj) - član
 • Janja Praznik (Apo vizija d.o.o. Velenje) - član
 • Mirko Rožanc (Gorenje IPC d.o.o.) - član
 • Karla Sitar (SAŠA inkubator d.o.o. Velenje) - član
 • Tanja Skaza (Plastika Skaza d.o.o. Velenje) - član
 • Mirko Strašek (KLS Ljubno d.o.o.) - član
 • mag. Gašper Škarja (Komunalno podjetje Velenje d.o.o.) - član
 • Marko Škoberne (Esotech d.d. Velenje) - član
 • dr. Flora Tinauer (EBA d.o.o. Ljubljana) - član