Upravni odbor SŠGZ


Upravni odbor SŠGZ je organ upravljanja, ki ima do 25 članov, katere izvoli skupščina za dobo 5 let, s tem da so lahko ponovno izvoljeni. Predsednik SŠGZ je po položaju član upravnega odbora SŠGZ in mu predseduje. Vsak član upravnega odbora ima pri glasovanju en glas.

Sestava upravnega odbora SŠGZ v mandatnem obdobju 2017/2022

 • dr. Robert Agnič (Plastika Skaza d.o.o. Velenje) - član
 • Aleš Benda (Kovinoplastika Benda d.o.o. Nazarje) - član
 • Janez Herodež (PUP Velenje d.o.o.) - član
 • Matej Kadliček (Trgotur d.o.o. Velenje) - član
 • Tomaž Korošec (Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.) - predsednik
 • dr. Janez Rošer (Premogovnik Velenje d.o.o.) - član
 • mag. Matej Meža (Mega M d.o.o. Velenje) - član
 • Bojan Oremuž (Trendnet d.o.o. Velenje) - član
 • Matija Petrin (BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje) - član
 • Vladimir Pogač (Turna d.o.o. Šoštanj) - član
 • Janja Praznik (Apo vizija d.o.o. Velenje) - član
 • Ana Anžej (SAŠA inkubator d.o.o. Velenje) - član
 • Mirko Strašek (KLS Ljubno d.o.o.) - član
 • mag. Gašper Škarja (Komunalno podjetje Velenje d.o.o.) - član
 • Marko Škoberne (Esotech d.d. Velenje) - član
 • Matej Šuštaršič (Eurofins Erico Slovenija d.o.o.) - član
 • dr. Flora Tinauer (EBA d.o.o. Ljubljana) - član