Izobraževanje


Pri oblikovanju izobraževalnih aktivnosti izhajamo iz specifične strukture naše baze članov in njihovih potreb, ob tem pa upoštevamo tudi aktualne spremembe in novosti na vseh področjih poslovanja gospodarskih subjektov. 

Organiziramo predvsem krajše, enodnevne in intenzivne seminarje oziroma delavnice z aktualnimi vsebinami, v katerih udeleženci dobijo poleg nujnih teoretičnih znanj predvsem čim več koristnih, v vsakdanji praksi uporabnih napotkov. 

Nekatera izobraževanja so za člane Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice brezplačna, za nekatera pa je treba plačati kotizacijo. Le-ta je za člane v vsakem primeru nižja kot za nečlane. 

Vsi izobraževalni dogodki so objavljeni na spletnih straneh www.ssgz.si in www.gzs.si

Da bi v kar največji meri zadovoljili vaša pričakovanja, vas vabimo, da predlagate vsebine izobraževanj in drugih dogodkov, ki bi vas utegnili zanimati in tako pomagate sooblikovati program nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj. 

Predloge pošljite na elektronski naslov info@ssgz.si