DKRO


DRUŠTVO ZA KAKOVOST IN RAVNANJE Z OKOLJEM VELENJE
Rudarska cesta 6A, 3320 Velenje
Predsednik: dr. Emil Šterbenk, prof. geog., soc. 
E-naslov: emil.sterbenk@erico.si

Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem (DKRO) Velenje vključuje preko sto članov iz velikih, srednjih in malih gospodarskih družb ter ostalih institucij Savinjsko-šaleške regije. Člani so strokovnjaki različnih profilov, ki se ukvarjajo z obvladovanjem kakovosti procesov v najširšem smislu.

Društvo se je v letu 1997 razvilo iz odbora z istim imenom, ki je deloval pri Savinjsko-šaleški območni gospodarski zbornici. Osnovno poslanstvo DKRO je širiti in propagirati vedenje o kakovosti in okolju, zato društvo vsako leto organizira več izobraževanj na temo kakovosti in okolja, osrednji vsakoletni dogodek pa je konferenca kakovosti. DKRO aktivno sodeluje s Slovenskim združenjem za kakovost (SZK), Slovenskim društvom vzdrževalcev, Društvom energetikov Šoštanj in Društvom varnostnih inženirjev Šoštanj.