»Inovacija je ideja, ki jo je nekdo opazil, cenil in plačal«

Velenje, 18. 6. 2013

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ) je na priložnostni slovesnosti podelila priznanja za najboljše inovacije v SAŠA regiji za leto 2012. Na letošnji javni razpis je prispelo 13 inovacijskih predlogov 10 predlagateljev, pri katerih je sodelovalo 109 inovatorjev.

 

Na podlagi ocen po posameznih kategorijah (inventivnost, gospodarski rezultati, trajnostni učinki in okoljski vidiki) je komisija za ocenjevanje inovacij dodelila 5 zlatih in 7 srebrnih priznanj ter 1 diplomo. Predsednik komisije za ocenjevanje inovacij pri SŠGZ Bojan Stropnik je povedal, da je opazna rast kakovosti inovacij, kar je v veliki meri posledica načrtnega spodbujanja inovacijske klime oziroma stalnih izboljšav in inovacij znotraj podjetij. Stropnik je pri tem opozoril, da na razpisu gospodarske zbornice tekmujejo inovacije, ne invencije. Razlika med njimi je prvenstveno v tem, da se slednje s prodajo (še) niso dokazale na trgu. Med letošnjimi prijavami je le ena takšna, ki ji na trgu še ni uspelo prepričati odjemalcev, zato je njena uvrstitev nižja od pričakovane.

Predsednica SŠGZ dr. Cvetka Tinauer je v svojem govoru orisala trenutno situacijo v gospodarstvu in poudarila, da v sedanjih razmerah ni dopustno nobeno dodatno obremenjevanje podjetij. Gospodarstvo SAŠA regije, sicer po strukturi izrazito neuravnoteženo v prid velikih podjetij, se po inovativnosti uvršča v slovenski vrh, o čemer pričajo prestižna priznanja, ki jih za svoje dosežke na nacionalnem nivoju dobivajo tukajšnji inovatorji.

Na pomen inovativnosti je opozoril tudi podžupan Mestne občine Velenje dr. Franc Žerdin in med drugim povedal, da se v lokalni skupnosti zavedajo pomena vsakega delovnega mesta. Da bi zlasti mladim olajšali vstop v poslovni svet, so sprejeli odlok o spodbujanju podjetništva, ki bo podprt s finančnimi spodbudami.

Izvršna direktorica GZS za zakonodajo in politike Alenka Avberšek je opozorila na nekonkurenčno poslovno okolje v Sloveniji in potrebo po večjem vplivu gospodarstva na razvojne programe za naslednjo finančno perspektivo 2014-2020.

Osrednja gostja večera, inovatorka, podjetnica in ustanoviteljica podjetja Vibacom d.o.o. mag. Violeta Bulc, je udeležencem slovesnosti spregovorila o trženju inovacij. V predavanju z naslovom »Inovacija je ideja, ki jo je nekdo opazil, cenil in plačal« je opisala prehod sodobne družbe iz delovnega v učeče okolje in nato v misleče ter ozaveščeno okolje. Slovensko poslovno okolje, temelječe na tradicionalnih vrednotah, kot sta delavnost in produktivnost, ima s temi prehodi nemalo težav, kar je tudi razlog za dolgotrajno krizo. Slednja pravzaprav sploh ni kriza, ampak nova realnost. Kdor bo to prej spoznal, se bo prej prilagodil novim razmeram, kar je pogoj za preživetje. Bulčeva je izpostavila tudi pomen sodelovanja, saj raziskave kažejo, da je kar polovica novih idej posledica sodelovanja. Za uspešno trženje inovacij je bistvenega pomena, da v delovnem okolju oziroma organizaciji vsak zaposleni ve, katere so njihove ključne stranke, kakšne so njihove potrebe in kakšno vrednost ustvarjajo zanje.

V kulturnem programu so nastopili sopranistka Larisa Gregorc, baritonist Klemen Hrasnik in pianistka Pascal Vehovec iz Glasbene šole Velenje.

Zlata priznanja

 • IQCook - Gorenje d.d. Velenje
 • Sekljalnik »kockaste oblike« MCM6 – Multi talent - BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
 • NGPSSP10 nova generacija pralnih in sušilnih strojev - Gorenje d.d. Velenje
 • Ročni mešalnik nove generacije MFQ36-Ergomixx - BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
 • Varnostno signalni sistem za proces izdelave jaška NOP II - Premogovnik Velenje d.d.

Srebrna priznanja

 • SPTE INDOP50M soproizvodna enota 50 kW v protihrupni komori -  Indop d.o.o. Šoštanj
 • MegaTel Mobilna predizbira - Mega M, informacijske tehnologije d.o.o. Velenje
 • Omare vodenja in zaščite v omrežju elektroenergetskega sistema - Esotech d.d. Velenje
 • SquizMail eMarketing Suite - TrendNET d.o.o. Velenje
 • Avtomatizirani sistem izposoje koles MICikel - Šolski center Velenje
 • Aplikacija za povečanje učinkovite rabe proizvodnih osnovnih sredstev -  Esotech d.d. Velenje
 • Traktorski sekalnik lesnih sekancev TS20 - Bider kmetijski stroji Bojan Bider s.p. Rečica ob Savinji

Diploma

 • Večnamenski obdelovalni stroj - predlagatelj: Heri d.o.o. Nazarje

Video posnetki izjav