Razvojna agencija SAŠA

Center za pravični prehod SAŠA

Kadrovsko in organizacijsko okrepljen povečuje obseg aktivnosti

Za uspešno izvedbo izhoda iz premoga je bil v letu 2022 skladno z Območnim načrtom za pravični prehod SAŠA regije, ki ga je potrdila Vlada RS, formiran Center za pravični prehod (CPP) SAŠA regije, ki deluje v okviru Razvojne agencije SAŠA. V drugi polovici leta 2023 je bil CPP SAŠA kadrovsko in organizacijsko okrepljen in je povečal obseg aktivnosti. Lociran je na sedežu RA SAŠA v Nazarjah, od 1.10.2023 pa je vstopna točka CPP tudi v stavbi Mestne občine Velenje.


V sklopu pravičnega prehoda vzpostavljajo lokalna partnerstva

V Razvojni agenciji (RA) SAŠA, pod okriljem katere deluje Center za pravični prehod (CPP) SAŠA regije, v začetni fazi pravičnega prehoda veliko pozornosti namenjajo vzpostavljanju partnerstev. V zadnjem obdobju so izvedli
veliko individualnih razgovorov in srečanj s potencialnimi ponudniki, investitorji in deležniki v regiji ter izven nje z namenom vzpostavljanja partnerstev in spodbujanja naložb na področju javne uprave, gospodarstva, izobraževanja in nevladnih organizacij.

Zaključeno drugo usposabljanje projektnih managerjev za pravični prehod

Zadnji petek v oktobru je v prostorih Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) v Velenju potekala podelitev certifikatov udeležencem, ki so uspešno zaključili intenzivno usposabljanje Projektni manager za pravični prehod. Tridnevna delavnica je potekala pod okriljem Razvojne agencije (RA) SAŠA v okviru aktivnosti Centra za pravični prehod (CPP) SAŠA regije.

V pripravi Akademija za pravični prehod

V Razvojni agenciji (RA) SAŠA bodo v sklopu pravičnega prehoda Savinjsko-šaleške regije vzpostavili celovit sistem usposabljanj, v sklopu katerega bodo udeleženci pridobivali ključne kompetence,  ki so potrebne za lažji in bolj učinkovit pravični prehod.

Aktivnosti Centra za pravični prehod so v celoti financirane iz sredstev tehnične pomoči Sklada za pravični prehod. 

www.evropskasredstva.si