Rekordno število inovatorjev in porast kakovosti inovacij


Velenje, 22. 6. 2011

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ) je na priložnostni slovesnosti na Velenjskem gradu podelila priznanja za najboljše inovacije v SAŠA regiji za leto 2010. Na javni razpis je prispelo 14 predlogov 8 predlagateljev. Pri omenjenih inovacijah je sodelovalo 150 inovatorjev, kar je največ doslej v 13-letnem obdobju nagrajevanja inovacij. Na podlagi ocen po posameznih kategorijah (inventivnost, gospodarski rezultati, trajnostni učinki in okoljski vidiki) je komisija za ocenjevanje inovacij dodelila 4 zlate, 5 srebrnih in 5 bronastih priznanj.

Predsednik komisije za ocenjevanje inovacij pri SŠGZ Bojan Stropnik je povedal, da med letošnjimi prijavami ni bilo neprofesionalnih inovacij in samostojnih inovatorjev, opazna pa je rast kakovosti inovacij, ki je očitno odraz načrtnega spodbujanja inovacijske klime oziroma sistematičnega spodbujanja stalnih izboljšav in inovacij znotraj podjetij. Z razpisom za leto 2011 je potrebno področje inovativnosti promovirati še naprej in s tem spodbuditi vodstva in zaposlene za prijave na razpis, v razpisnih pogojih pa je potrebno še bolj natančno opredeliti kategorije za ocenjevanje in od prijaviteljev dobiti še več uporabnih podatkov, na osnovi katerih bo lažje ocenjevati in razvrščati posamezne inovacije.

Predsednica SŠGZ dr. Cvetka Tinauer je v svojem govoru izrazila prepričanje, da še nikoli doslej v Sloveniji nismo tako potrebovali dobrih idej in inovacij kot danes. »Vsak cent naložen v razvoj, ustvarjalno kulturo, inovativnost in napredek, je naložba v našo prihodnost. Tudi pri tem ni razlike med državo, gospodarstvom in državljani. Vsak trenutek bi morali posvečati razmisleku, kako izboljšati določen produkt, poslovni proces, klimo, organizacijsko kulturo, naše zasebno življenje. Šele ko bo inovativnost naš način življenja, bo šla naša krivulja uspešnosti in učinkovitosti navzgor, vse do takrat pa bo inovativnost le tema številnih okroglih miz in predavanj. Inovativnost je kot vera, je del tebe ali pa je ni,« je menila Tinauerjeva in dodala, da bi bila največja napaka, če bi v kriznih časih varčevali na področju inovativnosti, saj le-ta ni strošek ampak naložba.

Na pomen inovativnosti v gospodarstvu in lokalnih skupnostih je opozoril tudi župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, ki je vsem inovatorjem čestital za njihove dosežke v letu 2010, izvršna direktorica GZS za zakonodaje in politike Alenka Avberšek pa je opozorila na pomen projekta spodbujanja inovativnosti, ki pod okriljem GZS poteka po vseh regionalnih gospodarskih zbornicah, in z udeleženci delila nekaj zanimivih definicij, kaj inovativnost sploh je.

Bronasta priznanja najboljšim inovatorjem je podelil predsednik komisije za ocenjevanje inovacij pri SŠGZ Bojan Stropnik, srebrna priznanja županja Občine Nazarje Majda Podkrižnik, zlata priznanja pa župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič. V kulturnem programu sta nastopila mezzosopranistka Katerina Roussou in tenorist Primož Vidovič ob klavirski spremljavi Marka Hribernika.