Razpis za inovacije SAŠA regije za leto 2021 
Gospodarska zbornica Slovenije in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ) 

nadaljujeta s projektom Podelitve priznanj inovacijam v regiji. Cilj projekta je 
uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva 
in pospeševanja podjetništva. S tem namenom objavljamo 

RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ INOVACIJAM 

V SAVINJSKO-ŠALEŠKI (SAŠA) REGIJI ZA LETO 2021.

Pravico do prijave na razpis imajo gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki 
posamezniki, samostojni inovatorji in druge organizacijske oblike z območja SŠGZ.
  

Predlagatelji lahko v letu 2021 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg 
oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1.1.2019 do 31.3.2021. 

Razpis je odprt do vključno ponedeljka, 31. 5. 2021.

Inovacijski izziv 2021: INOVACIJE, KI REŠUJEJO IZZIVE COVID-19

Vabljeni k prijavi!

Razpisna dokumentacija
Razpis SŠGZ za inovacije 2021
Pravilnik
Navodila za ocenjevanje inovacijskih prijav
Prijavni obrazec

Pomoč prijaviteljem pri prijavi - vzorci prijav:
Vzorec prijave produktne inovacije
Vzorec prijave procesne inovacije
Vzorec prijave družbene inovacije
Smernice za pripravo zagovora

Pot do Dneva inovativnosti 2021

Za dodatne informacije smo vam na voljo!

Tel.: 03 898 4202
E-pošta: ssgz@gzs.si  

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.