Arhiv: Kdo so vlečni konji SAŠA gospodarstva – kdo bo nadomestil izgube v energetiki?

 

V Galeriji Velenje je v organizaciji Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) pod naslovom Kdo so vlečni konji SAŠA gospodarstva – kdo bo nadomestil izgube v energetiki? potekala letošnja razvojna konferenca regijskega gospodarstva.

V uvodu je udeležence konference najprej nagovorila predsednica SŠGZ dr. Cvetka Tinauer, ki je pri analitičnem pogledu na sedanje stanje, v katerem se nahajata slovenska družba in slovensko gospodarstvo, izpostavila več začaranih krogov, med njimi tudi tretjo razvojno os, ter pri tem poudarila pomen sodelovanja in povezovanja pod okriljem gospodarske zbornice, saj bomo le tako lahko dosegli želene spremembe. ( Govor predsednice SŠGZ-Razvojna konferenca 2016.pdf )

Generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije mag. Samo Hribar Milič je izpostavil nekaj pozitivnih kazalnikov, ki jih v zadnjem času beleži slovensko gospodarstvo, ob tem pa poudaril nujnost reform na področju davčne zakonodaje, zdravstva, financiranja, infrastrukture, javne uprave in pokojninskega sistema.

Direktor Združenja bank Slovenije dr. France Arhar je predstavil aktualno stanje v slovenskem bančnem sistemu in njegove posledice na sedanje in prihodnje financiranje gospodarstva, še posebej naložb, ki so in bodo potrebne, da bodo podjetja sledila konceptu razvojne platforme Slovenija 5.0. Pri tem je izpostavil pomen osebnega stika bankirjev z direktorji in podjetniki, ki je najmanj tako pomemben kot številke v bilancah.

Slovenija 5.0 je bila v nadaljevanju povezovalna točka referatov predstavnikov podjetij iz predelovalnih dejavnosti. Izvršni direktor za razvoj v Skupini Gorenje Boštjan Pečnik je predstavil strategijo razvoja Skupine Gorenje do leta 2020, direktor nabave v BSH Hišnih aparatih Primož Lončar je razvoj njihovega podjetja povezal z dobavitelji, direktor KLS Ljubno Mirko Strašek je argumentiral, zakaj je kakovost argument v prodaji in zakaj je konkurenčnost nujna za uspešen razvoj, direktorica Plastike Skaza Tanja Skaza je razkrila, kakšna bo prihodnost njihovega podjetja, direktor podjetja Podkrižnik Iztok Podkrižnik pa je nanizal prednosti in slabosti družinskih podjetij ter predstavil tudi njihove razvojne projekte na področju turizma.

V drugem sklopu so svoje razvojne usmeritve predstavile tri družbe iz dejavnosti, ki so tesno povezane s predelovalno industrijo. Kontrolorka projektov Esotechu mag. Jožica Sofia Andrini je spregovorila o razvoju inženirskih storitev in pasteh na področju javnega naročanja, direktorica družbe EBA dr. Cvetka Tinauer je orisala, kako digitalizacija usodno posega v konkurenčnost gospodarstva, direktor podjetja Mega M mag. Matej Meža pa je razmišljal o sodobnih telekomunikacijah in storitvah v oblaku kot razvojni priložnosti regije.

V zadnjem vsebinskem sklopu konference je direktor sektorja Energetika v Slovenskem državnem holding (SDH) Venčeslav Radi predstavil razvojne izzive Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) in v tem okviru Termoelektrarne Šoštanj. Zelo pomembno je bilo njegovo sporočilo, da se bo proizvodnja električne energije v Šaleški dolini nadaljevala tudi v prihodnje, da pa bodo potrebne prilagoditve glede na bistveno spremenjene razmere v energetski panogi. Predsednik uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob je nato predstavil še finančno in poslovno prestrukturiranje premogovnika in pogled v prihodnost.

Ob zaključku konference je bil odgovor na zastavljeno vprašanje v njenem naslovu pritrdilen, saj imajo podjetja, ki so se predstavila v prvem in drugem sklopu, vse tiste značilnosti, ki so po analizi gospodarstev posameznih evropskih regij ključne za dolgoročni uspeh: specializirana so za proizvodnjo visoko kakovostnih produktov/storitev, usmerjenih na globalne trge, z visoko dodano vrednostjo in visoko vsebnostjo znanja. Ali bodo ta podjetja v resnici lahko (vsaj delno) kompenzirala izgube v energetiki, pa je odvisno tudi od poslovnega okolja, ki se mora izboljšati tako na državni (zakonodaja) kot na regijski ravni (infrastruktura).

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.