Arhiv: Gospodarstvo SAŠA regije lani z visoko izguboLani je na območju Šaleške in Zgornje Savinjske doline poslovalo 1.093 gospodarskih družb, ki so poslovno leto 2015 zaključile z neto čisto izgubo v višini 502 milijona evrov.
Podatke iz letnih poročil za leto 2015 je AJPES-u predložilo tudi 1.594 samostojnih podjetnikov, ki so kot celota ugotovili neto podjetnikov dohodek v znesku 9.838 tisoč evrov.


POSLOVANJE GOSPODARSKIH DRUŽB


Število gospodarskih družb na območju SAŠA regije se je lani povečalo za 1,3 odstotka. Med družbami je bilo 92,8 % mikro, 4 % majhnih, 2 % srednjih in 1,2 % velikih družb. Njihovi skupni prihodki so znašali 2.083 milijonov evrov, kar pomeni, da so v primerjavi z letom 2014 padli za 6,8 odstotka, odhodki pa so znašali 2.579 milijonov evrov in so se povečali za 11,5 odstotka. Čisti dobiček v višini 53 milijonov evrov je bil glede na predlansko leto nižji za štiri odstotke, čista izguba pa je dosegla 555 milijonov evrov, kar pomeni porast za 287,7 odstotka. Družbe so tako poslovno leto 2015 zaključile z neto čisto izgubo v višini 502 milijona evrov, ki je bila kar za 471 odstotkov višja kot leta 2014. Največji vpliv na skupni rezultat poslovanja družb v SAŠA regiji je imela družba iz občine Šoštanj.

Gospodarske družbe so v letu 2015 zaposlovale 15.494 delavcev oziroma 0,2 odstotka več kot leto poprej. V letu 2015 je povprečna mesečna plača na zaposlenega znašala 1.500 EUR in je bila za 2,8 odstotka nižja kakor v letu 2014 ter skoraj enaka republiškemu povprečju (1.504 EUR).

POSLOVANJE SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV


Število samostojnih podjetnikov v SAŠA regiji se je lani zmanjšalo za 7,1 odstotka. Podjetnikov dohodek v skupnem znesku 10.813 tisoč evrov je v letu 2015 ugotovilo 84,3 % samostojnih podjetnikov. V primerjavi z letom 2014 se je podjetnikov dohodek znižal za odstotek. Podjetnikov dohodek je imelo 1.344 podjetnikov. Negativni poslovni izid v znesku 975 tisoč evrov je v letu 2015 ustvarilo 15,7 % samostojnih podjetnikov. V primerjavi z letom 2014 je bil negativni poslovni izid nižji za 6,3 odstotka. Z negativnim poslovnim izidom je leto 2015 zaključilo 250 samostojnih podjetnikov. Podjetniki so kot celota v letu 2015 ugotovili neto podjetnikov dohodek v znesku 9.838 tisoč evrov oziroma 0,4 odstotka manj kakor v letu 2014.

Lani so samostojni podjetniki zaposlovali 1.290 delavcev, kar je bilo 3,4 odstotka manj kakor v letu pred tem. V letu 2015 je bila povprečna mesečna plača na zaposlenega pri samostojnih podjetnikih SAŠA regije 941 EUR oziroma 0,5 odstotka nižja kakor v letu 2014. Za povprečno plačo zaposlenih pri samostojnih podjetnikih na republiškem nivoju je zaostajala za 1,5 odstotka, za povprečno mesečno plačo zaposlenih v gospodarskih družbah SAŠA regije pa za 37,3 odstotka.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.