Arhiv: Usposabljanje na delovnem mestu za več kot 2.200 brezposelnih mladih

Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) je objavil javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije za 2.291 brezposelnih mladih. Mladi, stari do 30 let, si lahko izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti, delodajalci pa usposobijo kandidate za konkretno delo.

Za obdobje 2016/2017 je na voljo skoraj 4,4 milijona EUR, od tega je 60 % navedene vrednosti namenjene za brezposelne s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, 40 % pa za brezposelne s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

V usposabljanje na delovnem mestu, ki traja dva ali tri mesece,  se lahko vključijo osebe, mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljene v evidenci ZRSZ. Prednost pri vključitvi v program imajo tisti brezposelni, ki v zadnjih dveh letih še niso bili vključeni v noben program, ki so dalj časa prijavljeni med brezposelnimi in ki imajo socialne ali zdravstvene ovire. 

Brezposelnim mladim, ki težje najdejo zaposlitev, bo tako omogočeno usposabljanje na delovnem mestu z namenom, da pridobijo nova konkretna znanja in izkušnje in si tako izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti, saj jih bodo lahko delodajalci spoznali in usposobili za konkretno delo še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Usposabljanje na delovnem mestu za brezposelno osebo praviloma traja polni delovni čas, udeleženci pa so med usposabljanjem še naprej prijavljeni pri ZRSZ. Za udeležbo na usposabljanju dobijo povrnjene potne stroške in dodatek za aktivnost.

Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez delovnega razmerja pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentor pri posameznem delodajalcu lahko usposablja največ 5 brezposelnih oseb.

Delodajalci za izvedeno usposabljanje dobijo povrnjene upravičene stroške. Za dvomesečno usposabljanje brezposelnih, ki že imajo delovne izkušnje, ZRSZ povrne 370 evrov za udeleženca, za trimesečno usposabljanje iskalcev prve zaposlitve pa 493 evrov za udeleženca. Delodajalcem iz nekaterih sektorjev dejavnosti namesto stroška za udeleženca ZRZS povrne strošek udeleženčevega zdravniškega pregleda.

Delodajalci lahko oddajo svojo ponudbo za usposabljanje mladih brezposelnih na delovnem mestu  do porabe sredstev oz. najkasneje do konca maja 2017 na območno službo ZRSZ, ki je pristojna po sedežu delodajalca. Na javno povabilo se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki so vpisane v poslovni register in izpolnjujejo ostale pogoje za prijavo. 

Za podrobnejše informacij kliknite na: Usposabljanje na delovnem mestu-Mladi

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.