Arhiv: Še tesnejše sodelovanje SAŠA inkubatorja in SŠGZ25. avgust 2016

S ciljem še tesnejšega sodelovanja pri spodbujanju podjetništva in razvoju človeških virov v regiji sta SAŠA inkubator in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ) sklenila pogodbo o dolgoročnem sodelovanju. SAŠA inkubator in SŠGZ sicer sodelujeta že od leta 2009, sodelovanje pa je postalo bolj intenzivno v zadnjem obdobju, odkar SAŠA inkubator posluje v Podjetniškem centru Standard in ima z novo vodstveno ekipo ambiciozno zastavljen program dela ter cilje. Pogodbo sta podpisala prokuristka SAŠA inkubatorja mag. Biljana Škarja in direktor SŠGZ mag. Franci Kotnik.

V letu 2016 sta partnerja skupaj uspešno izvedla že več aktivnosti, med drugim informativni dan s predstavitvijo aktualnih razpisov za gospodarstvo, teden intelektualne lastnine in okroglo mizo - Priložnosti na tujih trgih,
SAŠA inkubator pa je svoje poslanstvo in način delovanja predstavil na majski seji sekcije računovodskih servisov pri SŠGZ, kjer so bile nakazane tudi nekatere konkretne možnosti sodelovanja v prihodnje.

SAŠA inkubator predstavlja pomemben element podpornega okolja za podjetništvo v SAŠA regiji in je del nacionalne sheme podpornih inštitucij za podjetništvo, ki svojim članom (inkubiranim podjetjem) omogočajo koriščenje številnih ugodnosti in razvojnih priložnosti.

Poslanstvo SŠGZ je povezovanje gospodarskih subjektov različnih dejavnosti v SAŠA regiji in vzpostavljanje komunikacije med njimi ter širšim družbenim okoljem z namenom povečevanja konkurenčnosti članov in zagotavljanja ugodnejših pogojev za poslovanje in izvajanje njihove družbene odgovornosti.

S pogodbo opredeljeno sodelovanje med podpisnikoma se nanaša tudi na partnerstvo pri prijavah na razpise za razvojna sredstva EU in druge razpise Republike Slovenije na področju razvoja človeških virov in podjetništva. Ostale aktivnosti bodo predmet širšega sodelovanja, ki ga v skladu s svojo vizijo in poslanstvom želita razvijati SAŠA inkubator in SŠGZ.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.