Arhiv: Gorenje med prejemniki priznanj za najboljše letno poročilo za leto 2015


16. november 2016

Časnik Finance je podelil letošnje nagrade za najboljša letna poročila. Gorenje d.d. je prejelo kar tri nagrade, in sicer glavno nagrado za najboljše letno poročilo med velikimi podjetji, področno nagrado za najboljše letno poročilo v komuniciranju med podjetji in področno nagrado za najboljše letno poročilo v obvladovanju tveganj med podjetji.

Organizatorji so sicer podelili glavne nagrade v štirih skupinah (velika podjetja, finančne ustanove, srednja in mala podjetja ter druge organizacije) in nagrade za posamezna področja letnega poročila ter priznanje za inovativnost medija, na katerem je letno poročilo. Strokovna komisija je ocenjevala kakovost vsebine in komunikacijski vidik letnega poročila. To je dokument, ki vsebuje poslovne in računovodske informacije za leto 2015 in naj bi vseboval tudi vse pomembne dogodke v letu 2016 do datuma revizijskega poročila. Glavno odgovornost za verodostojnost, resničnost in poštenost podatkov ter informacij v vsebini letnega poročila imata uprava oziroma poslovodstvo in nadzorni svet oziroma lastniki.

Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja: »Vsebinsko sestavo letnega poročila skupine Gorenje za leto 2015 smo temeljito prevetrili in pri tem upoštevali v svetu prepoznane in dodobra že tudi preverjene modele in smernice poslovnega in trajnostnega poročanja, ki kažejo v smeri uvajanja celostnega poročanja.Kar zadeva informacije in vsebine letnega poročila za leto 2015, je novosti veliko, opozoril bi na troje:
Prvič, informacije o našem prejšnjem poslovanju in prihodnjih ciljih smo povezali s poslovnim modelom, strateškimi cilji in trajnostno naravnanostjo naše družbe, kot so začrtani na strateški ravni. Drugič, informacije o okoljskih in družbenih vidikih našega poslovanja smo umestili v jedro poslovnega poročila; poslovna odličnost, okoljska odgovornost in družbena skrbnost so namreč trije glavni stebri našega odličnega, trajnostnega poslovanja ter so vsi trije horizontalno povezani z našimi načrti in ukrepi na področju upravljanja tveganj. Tretjič, uvedli smo poročanje o uresničevanju trajnostnega poslovanja skladno z globalnimi smernicami GRI (Global Reporting Initiative, verzija G4). To je sicer le prvi korak in morda navzven le organizacijski vidik poročanja, a v naši ekipi ga razumemo kot pomembno vodilo in zavezo za naprej, da razširimo in poglobimo nekatere glavne vidike trajnostnega poročanja, ki nam lahko dodatno pomagajo pri prihodnjem vzpostavljanju celostnega razmišljanja in celostnega poročanja.
Tveganja so sestavni del našega poslovanja, ki postaja vse bolj globalno. Med tveganji, ki so v primerjavi z letom prej dodatno zrasla in s katerimi smo se v letu 2015 še posebej intenzivno ukvarjali, smo identificirali predvsem tista, povezana s spremembami političnega in kulturnega okolja, spremembami na področju zakonodaje in regulative ter dodatnimi spremembami ekonomskega okolja in aktivnosti tekmecev. Tako kot priprava strateškega načrta 2016–2020 je tudi priprava letnega poročila za leto 2015 plod izrazito timskega dela, v katero so se s pripravo, usklajevanjem in povezovanjem informacij o poslovanju vključevali sodelavci z različnih področij.«

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.