Arhiv: SŠGZ podpira sprejem državnega prostorskega načrta za hitro cesto Šentrupert-Velenje


17. november 2016

Upravni odbor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) se je na seji, ki je potekala v Šmartnem ob Paki, seznanil z aktualno informacijo o poteku priprave Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert do priključka Velenje jug in izrekel podporo Vladi RS, da omenjeno uredbo sprejme v mesecu decembru letošnjega leta, kot je predvideno s terminskim planom.

Upravni odbor se je ob tej priložnosti seznanil tudi z umeščanjem trase hitre ceste v prostor na območju Občine Šmartno ob Paki in izrekel podporo županu Občine Šmartno ob Paki Janku Kopušarju, ki si z odgovornim in konstruktivnim dialogom s predstavniki države na eni in občani na drugi strani prizadeva za nadaljnji razvoj lokalne skupnosti, ohranjanje delovnih mest in dvig družbenega standarda.

Tako kot so v negotovosti skoraj že desetletje nekateri občani, preko katerih zemljišč naj bi potekala trasa hitre ceste, so še dlje v negotovosti mnoga podjetja v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini ter tudi nekatera od drugod, ki v vsem tem času niso dobila jasnih odgovorov glede izboljšanja cestne infrastrukture oziroma dostopnosti regije, od katere je neposredno odvisna konkurenčnost poslovnega okolja. Brez omenjene sodobne cestne povezave SAŠA subregija nima pravih možnosti za nadaljnji razvoj, kar pa ne bi bil problem samo za ljudi, ki tam živijo, ampak tudi za številne tiste, ki se vozijo na delo v Šaleško in Zgornjo Savinjsko dolino iz spodnje Savinjske doline ter od drugod.

Sprejem uredbe o državnem prostorskem načrtu za cesto Šentrupert-Velenje v decembru je po vseh letih negotovosti in zavlačevanja tudi ključnega pomena za ohranitev kredibilnosti sedanje vlade, saj v nasprotnem primeru gospodarstveniki in podjetniki ne bi imeli razloga, da bi še verjeli napovedim in obljubam, ki so bile dane v zadnjem obdobju, zlasti ob obisku vlade na Koroškem.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.