Arhiv: Državni prostorski načrt za hitro cesto pomemben dosežek, z aktivnostmi je treba nadaljevati


26. januar 2017

Upravni odbor SŠGZ se je na 15. redni seji seznanil z dejavnostjo in razvojnimi usmeritvami velenjske družbe Mega M, sicer pa veliko pozornosti namenil razpravi o delovanju in financiranju zborničnega sistema. Upravni odbor je podprl vključevanje starejših in manj izobraženih zaposlenih v brezplačno izobraževanje, ki ga izvaja Ljudska univerza Velenje, potrdil pa je tudi razpis za zbiranje in ocenjevanje inovacij v SAŠA regiji za leto 2017.


KLJUČNI DOSEŽEK ZBORNICE V ZADNJEM OBDOBJU

Predsednica SŠGZ dr. Cvetka Tinauer je v uvodnem selu seje povzela dolgoletne aktivnosti SŠGZ, ki so v začetku letošnjega leta končno pripeljale do sprejema državnega prostorskega načrta za hitro cesto Šentrupert-Velenje. Vsi člani SŠGZ in tudi ostala podjetja to prepoznavajo kot ključni dosežek zbornice v zadnjem obdobju, vendar je sedaj treba nadaljevati s prizadevanji, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno v letu 2018 in da se najkasneje leta 2019 začne gradnja.

DO NASLEDNJE SEJE ALTERNATIVNI MODEL ČLANARINE ZA VEČJA PODJETJA

Direktor SŠGZ mag. Franci Kotnik je v nadaljevanju poročal o realizaciji sklepov zadnje seje upravnega odbora in pri tem navedel povzetek ugotovitev po sestankih s predstavniki vseh večjih članic SŠGZ. Do predlagane spremembe modela članarine sta se pozitivno opredelile dve tretjine omenjenih članic, na predlog KLS Ljubno pa bo do naslednje seje izdelan še alternativni model članarine za podjetja z več kot 30 zaposlenimi, ki bo namesto dosedanjega kriterija mase bruto plač upošteval število zaposlenih in obseg prihodkov.

MEGA M – SPECIALIST ZA REŠITVE NA PODROČJU TELEKOMUNIKACIJ IN INFORMATIKE

Podjetje Mega M je specializirano za celovite rešitve na področju telekomunikacij in informatike. Je operater IP in mobilne telefonije, ponudnik dostopa do interneta in naprednih rešitev računalništva v oblaku. Podjetje, ustanovljeno leta 2002, ima sedež v Velenju in poslovne enote v Združenih arabskih emiratih, na Hrvaškem, Madžarskem in v Avstriji. V ekipi je trenutno redno zaposlenih 25 sodelavcev, imajo pa še deset zunanjih sodelavcev, ki so aktivni na domačem in na tujih trgih.
Izkušnje Mega M na področju uvajanja rešitev velikega obsega pomenijo njihovo poznavanje naročnikovih skrbi za optimizacijo poslovnih procesov, zmanjševanje operativnih stroškov in zahtev po vrnitvi stroškov investicije (ROI). Prednost Mega M pred konkurenco je inovativen pristop k projektom in najhitrejše vpeljevanje strokovnih novosti na danem področju, sta poudarila direktor mag. Matej Meža in skrbnica ključnih strank Tajda Lepko.

PODPORA BREZPLAČNEMU IZOBRAŽEVANJU ZAPOSLENIH

Direktorica Ljudske univerze Velenje Brigita Kropušek Ranzinger je predstavila projekt brezplačnega izobraževanja zaposlenih v Savinjski regiji, v katerega se lahko vključijo zaposleni, stari nad 45 let in z največ srednjo poklicno šolo. Ker je pri tej kategoriji zaposlenih stopnja motivacije praviloma na nizkem nivoju, je zelo dobrodošla spodbuda delodajalcev. Primer dobre prakse je predstavila direktorica Plastike Skaza Tanja Skaza, podobno dobre izkušnje, kot je povedal član uprave Matija Petrin, imajo tudi v podjetju BSH Hišni aparati.

LETOŠNJA RAZVOJNA KONFERENCA NA TEMO DIGITALIZACIJE

Ker SŠGZ v letošnjem letu načrtuje kar nekaj poslovnih dogodkov, je bil na sejo povabljen tudi izvršni direktor Planeta GV Peter Ribarič, ki je predstavil ključne sestavine uspešne izvedbe dogodkov. Poudaril je, da je v današnjih časih težko dobiti udeležence tudi na brezplačne dogodke, če pa pridejo, pričakujejo bistveno več kot v preteklosti. Prvi letošnji večji dogodek v organizaciji SŠGZ bo razvojna konferenca na temo digitalizacije, predvidoma konec marca.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.