Arhiv: Pomembna novost v izvajanju delovnega preizkusa pri delodajalcih


V delovni preizkus se odslej lahko vključijo brezposelni, prijavljeni pri zavodu za zaposlovanje, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti. Delodajalci lahko oddajo ponudbo za delovni preizkus na javno povabilo do porabe sredstev, najkasneje do 31. julija letos, ko se izteče končni rok.

 Sredstva javnega povabila so še vedno na voljo, zato lahko delodajalci, ki želijo preizkusiti brezposelne na konkretnem delovnem mestu, predložijo ponudbo na območno službo ZRSZ, kjer imajo svoj sedež. Sodelujejo lahko delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje javnega povabila.

 Spremembe javnega povabila prinašajo razširitev ciljne skupine brezposelnih za vključitev v program. Delovni preizkus pri delodajalcih, katerih ponudbe so bile izbrane na javnem povabilu, lahko po novem opravljajo brezposelni, prijavljeni pri Zavodu, ne glede na njihovo starost in trajanje brezposelnosti. Doslej so se programa lahko udeležili brezposelni, ki so dopolnili vsaj 30 let in so bili najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

 Med delovnim preizkusom brezposelni preizkusijo svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu ter si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti. Delodajalci lahko brezposelne spoznajo in preizkusijo v delovnem okolju še pred sklenitvijo delovnega razmerja. Doslej se je po zaključku delovnega preizkusa pri istem ali drugem delodajalcu zaposlilo več kot 70 % udeležencev programa.

 Za izveden delovni preizkus delodajalci dobijo povrnjeno ocenjeno vrednost stroškov v višini 206 EUR za udeleženca. Delodajalci iz javnega sektorja so upravičeni le do povračila dejanskega stroška zdravniškega pregleda kandidatov. Udeleženci delovnega preizkusa prejmejo dodatek za prevoz in dodatek za aktivnost, ki se jim izplačata na podlagi njihove dejanske udeležbe v programu.  

 Delovni preizkus traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. Poteka brez delovnega razmerja, pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. V okvirih dovoljenega števila oseb na delovnem preizkusu lahko delodajalci oddajo več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe zaključeni vsi delovni preizkusi iz predhodne ponudbe in izpolnjeni tudi pogoji glede zaposlitev po zaključenih delovnih preizkusih.

 Brezposelni, ki se želijo vključiti v delovni preizkus, se o možnosti vključitve najprej pogovorijo z osebnim svetovalcem ali svetovalko pri uradu za delo, kjer so prijavljeni. Programa se lahko udeležijo brezposelni, za katere se oceni, da je njihova vključitev smiselna. Pred začetkom delovnega preizkusa podpišejo zaposlitveni načrt in pogodbo o vključitvi v program, ravno tako morajo uspešno opraviti zdravniški pregled, v času vključenosti v delovni preizkus pa jih mora delodajalec obvezno zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. 

 Več informacij na povezavi: Delovni preizkus

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.