Arhiv: Minister Gašperšič: »Projekt tretje razvojne osi je prioriteten in nujen.«


10. marec 2017

 Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je obiskal Koroško in SAŠA regijo ter si ob tej priložnosti ogledal del trase tretje razvojne osi. Obiskal je tudi Gorenje in Termoelektrarno Šoštanj, v vili Bianca pa se je na okrogli mizi srečal s predstavniki gospodarstva in lokalnih skupnosti.

 »Projekt tretje razvojne osi ni le enostranski pristop načrtovanja cestne infrastrukture, ki bi upošteval zgolj prometno povpraševanje, ampak v največji meri upošteva tudi razvojne vidike regij in je prepoznan kot prioriteten in nujen. Če bo šlo vse po načrtih in brez zapletov, se bomo po hitri cesti do Slovenj Gradca lahko zapeljali leta 2023,« je izjavil minister ob ogledu trase med Podgorjem in Šmiklavžem, kjer je predviden predor Graška Gora.

 DELA NA HITRI CESTI NAJ BI POTEKALA SINHRONIZIRANO NA OBEH ODSEKIH

Na okrogli mizi so predstavniki družbe DARS predstavili potek gradnje tretje razvojne osi. Minister Gašperšič je napovedal, da bo 6-letni operativni načrt razvoja infrastrukture predvidoma obravnavan na vladi v prvi polovici letošnjega leta, proti koncu leta 2018 lahko pričakujemo prva gradbena dovoljenja, čemur bo sledila objava razpisov za gradnjo in pričetek gradnje. Po okvirnem terminskem planu naj bi bila nova cestna povezava Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec kot celota predana prometu leta 2023, posamezne zaključene funkcionalne etape pa lahko tudi prej. Minister je še poudaril, da naj bi pripravljalna in prehodna dela ter tudi gradnja čim bolj sinhronizirano potekala na obeh odsekih hkrati, glede na to, da je nova cestna povezava prometno učinkovita le kot celota, torej od avtoceste A1 do Slovenj Gradca.

 DENAR ZA DOKUMENTACIJO IN ODKUPE ZEMLJIŠČ ZAGOTOVLJEN

Glede financiranja je minister dejal, da so finančna sredstva za izvedbo predhodnih del zagotovljena. DARS ima za pripravljalna dela kot investitor gradnje za leto 2017 predvidena sredstva za naročilo in pričetek izdelave projektne dokumentacije in izvedbo geoloških raziskav tako za odsek Šentrupert-Velenje kot odsek Velenje-Slovenj Gradec. Sredstva za pridobitev nepremičnin bodo letos zagotovljena v državnem proračunu iz namenskih virov, ki se črpajo iz prihodkov iz naslova nadomestila za ustanovitev stavbne pravice za cestninske ceste. Glede zapiranja finančne konstrukcije za izgradnjo ceste od Šentruperta do Slovenj Gradca Ministrstvo za infrastrukturo in DARS proučujeta različne možne vire financiranja.

 HITRA CESTA NUJEN POGOJ ZA KONKURENČNO POSLOVNO OKOLJE

Predsednica SŠGZ dr. Cvetka Tinauer je ministru in njegovi spremljevalni ekipi predstavila temeljne značilnosti našega gospodarstva in poudarila, da morajo vse nadaljnje aktivnosti glede severnega dela 3. razvojne osi potekati hitro, s ciljem čimprejšnje povezave SAŠA in Koroške regije z osrednjo avtocestno povezavo. S tem bo našemu gospodarstvu omogočeno delo  v konkurenčnem poslovnem okolju. V skladu s politiko enakomernega regionalnega razvoja pričakujemo tudi ureditev ostale prometne infrastrukture, ki bo omogočala razvoj turizma, podjetništva in celotnega gospodarstva.

 DRŽAVA NAJ NA PODROČJU ENERGETIKE RAVNA DRUŽBENO ODGOVORNO

Upoštevajoč dejstvo, da panoga energetike sodi pod resor ministrstva za infrastrukturo, je predsednica dodala, da glede na neizmerljive zgodovinske in še aktualne sociološke, gospodarske, družbene in druge posledice, ki jih energetika v nacionalnem interesu ustvarja v SAŠA regiji, pričakujemo maksimalno preudarnost in vključenost lokalnih deležnikov pri sprejemanju kakršnihkoli odločitev na področju energetike, ki vplivajo na življenje in delo ljudi v naši regiji. Prav tako pričakujemo, da bo država preko obeh družb na področju energetike v SAŠA regiji izkazovala do lokalnega okolja vso pričakovano in potrebno družbeno odgovornost, med drugim tudi tako, da bosta obe družbi na področju energetike kot pomembni partnerki sodelovali v pomembnih regionalnih gospodarskih asociacijah, zlasti v SŠGZ kot reprezentativni asociaciji regionalnega gospodarstva.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.