Arhiv: Možnost nakupa nepremičnin v poslovni coni Stara vas v Velenju

Mestna občina Velenje je na spletni strani www.velenje.si objavila javni razpis za prodajo zemljišč v poslovni coni Stara vas v skupni izmeri 7.400 m2. Zemljišča, namenjena za nadaljnji razvoj podjetništva, prodajajo po ceni, ki je pod ocenjeno vrednostjo. 

Investitorji bodo za kvadratni meter komunalno opremljenega zemljišča odšteli 20 evrov, razliko do ocenjene vrednosti bo za investitorje predstavljala pomoč po pravilu »de minimis«. Eden od pogojev za pridobitev zemljišč v poslovni coni Stara vas je zagotavljanje novih delovnih mest. Prijava na razpis je možna do 30. junija.

 

STIMULATIVNO ODMERJEN KOMUNALNI PRISPEVEK

Mestna občina Velenje je za spodbujanje podjetništva v letu 2016 s spremembo odloka o odmeri komunalnega prispevka že predpisala delne oprostitve komunalnega prispevka za gradnjo določenih nestanovanjskih stavb (poslovne in upravne stavbe, industrijske stavbe, stavbe za storitvene dejavnosti …), za območje poslovne cone Stara vas pa bo pripravljen poseben odlok o odmeri komunalnega prispevka, ki bo zaradi sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj še dodatno stimulativno naravnan.

ZAKLJUČEK GRADBENIH DEL DO POLETJA

Mestna občina Velenje je veljavno gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalne infrastrukture v poslovni coni Stara vas pridobila konec leta 2015. Marca letos so se začela prva gradbena dela, ki bodo predvidoma končana do konca letošnjega poletja.

ODLIČNA LOKACIJA IN MOŽNOSTI SPREMEMB

Lokacija poslovne cone je v neposredni bližini trase bodoče hitre ceste. Znotraj predvidenih karejev, zelenih in preostalih površin, ki so zasnovani v prostorskem aktu, bo možno spreminjati namembnost, dopustno bo tudi združevanje posameznih karejev, preostalih površin in objektov preko notranjih internih cestnih povezav.

Drugačna bo lahko tudi zasnova predvidenih objektov; investitorji bodo lahko spremenili obliko, velikost tlorisov, višine objektov in tolerance, ob tem pa bo treba v največji možni meri upoštevati gradbene linije vzdolž glavne povezovalne ceste in sekundarnih cest. Za takšne spremembe bodo morali bodoči investitorji izdelati posebne strokovne podlage in zanje pridobiti soglasje Mestne občine Velenje.

Zainteresirani lahko več informacij o javnem razpisu dobijo pri Bojanu Lipniku iz Urada za urejanje prostora Mestne občine Velenje, tel. št. 03 8961 670, e-naslov: pcstaravas@velenje.si.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.