Arhiv: Kako izboljšati sodelovanje visokošolskih zavodov z gospodarstvomV sklopu vladnega obiska v Savinjski statistični regiji je na sedežu SŠGZ v Velenju potekalo srečanje s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, katerega osrednja tema so bila izhodišča za pripravo novega sistemskega zakona o visokem šolstvu.

OPREDELITI SPODBUJEVALNE MEHANIZME INSTITUCIONALNEGA SODELOVANJA

Izboljšanje sodelovanja visokošolskih institucij z gospodarstvom je eden pomembnejših ukrepov Resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v okviru priprave izhodišč za nov sistemski zakon o visokem šolstvu oblikovalo stališče, da je treba v tem zakonu opredeliti spodbujevalne mehanizme institucionalnega sodelovanja visokošolskih zavodov z gospodarstvom, zlasti pri pripravi študijskih programov in vključevanju kadrov iz gospodarstva v izvajanje strokovnih študijskih programov, je med drugim povedal državni sekretar dr. Tomaž Boh.

PREMALO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V SREDNJE- IN VISOKOŠOLSKIH PROGRAMIH

Kot so na srečanju povedali predstavniki gospodarstva, trenutno sodelovanje z izobraževalnimi institucijami poteka na področju praktičnega usposabljanja, seminarskih in diplomskih nalog, sodelovanja pri projektih in strokovnih ekskurzijah, vendar ni sistemsko urejeno. Bistveno premalo je praktičnega usposabljanja v sklopu srednje- in visokošolskih programov, nezadostna je vključenost gospodarstva v pripravo in izvajanje teh programov. Da bi izboljšali sedanje stanje, ko je potreben čas za uvajanje diplomantov visokošolskih programov v samostojno delo v podjetjih, predlog, bi bilo treba podaljšati praktično usposabljanje v okviru teh programov s 400 na vsaj tisoč ur.

POVEČATI VKLJUČENOV PREDSTAVNIKOV GOSPODARSTVA

Gospodarstvo predlaga tudi vključitev njihovih predstavnikov v organe upravljanja izobraževalnih institucij, uvedbo obveznih mnenj pri akreditaciji visokošolskih zavodov in spreminjanju študijskih programov ter vključenost predstavnikov gospodarstva v evalvacijske postopke.

HITREJŠE PRILAGAJANJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ŽE MOGOČE

V razpravi je direktor direktorata za visoko šolstvo dr. Stojan Sorčan opozoril, da je na podlagi novele zakona o visokem šolstvu, ki je bila sprejeta konec lanskega leta, mogoče hitrejše prilagajanje študijskih programov glede na aktualne potrebe na trgu dela, z novim modelom financiranja visokošolskih zavodov pa bodo slednji zagotovo postali bolj odzivni na tovrstne pobude.

DIALOG SE BO NADALJEVAL

Udeleženci srečanja so se strinjali, da se začeti dialog med ministrstvom in gospodarstvom nadaljuje, hkrati pa se intenzivira sodelovanje predstavnikov gospodarstva pri delovanju nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, pri izdajanju koncesij za zasebne visokošolske zavode in pri monitoringu potreb po visokošolskih znanjih. 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.