Arhiv: FURS večino dokumentov podjetnikom in podjetjem vroča le še elektronskoNa FURS-u ugotavljajo, da si določene pravne in fizične osebe z dejavnostjo še vedno niso uredile vsega, kar je potrebno za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov. Seznam dokumentov, ki se vročajo elektronsko, je namreč vse daljši. Objavljen je na spletni strani FURS-a. Gre za pomembne dokumente (npr. sklepe, opomine, inšpekcijske odločbe ipd.), ki lahko nosijo pravne posledice, zato je lahko škoda, če zavezanci z njimi niso seznanjeni, res velika.

PRAVNA PODLAGA ZA eVROČANJE

Pravna podlaga za eVročanje je določena v 85.a členu Zakona o davčnem postopku. Člen velja za vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in za tiste fizične osebe, ki so se ali se še bodo prostovoljno vključile v sistem eVročanje z vložitvijo pristopnice za elektronsko prejemanje dokumentov (obrazec eVročanje-POS). Dokumente, za katere FURS še nima vzpostavljenega sistema eVročanja, bodo zavezanci še nadalje prejemali preko pošte v papirni obliki.

eVročitev šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik v portalu eDavki prevzame dokument z elektronskim podpisom vročilnice. Če ga ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (fikcija vročitve).

PONOVNI POZIV ZAVEZANCEM

FURS posledično ponovno poziva podjetja in podjetnike, da za namene dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta preko portala eDavki sporočijo svoj elektronski naslov. Na ta način bodo po elektronski pošti obveščeni, da jim je v eDavkih vročen dokument FURS-a. Zavezancem, ki so elektronski naslov že sporočili, npr. za namene eOpominjanja ali eVročanja, jim ga ni potrebno ponovno sporočati. Elektronski naslov je potrebno sporočiti prek portala eDavki z obrazcem eVročanje-POS. Vsak elektronski naslov, ki se ga navede na obrazcu eVročanje-POS, je potrebno potrditi s klikom na povezavo v elektronskem sporočilu, ki se ga prejme po oddaji obrazca eVročanje-POS. Na nepotrjene elektronske naslove se obveščanje ne izvaja.

VSAK ZAVEZANEC LAHKO DOLOČI POOBLAŠČENCA

Zavezanec lahko določi pooblaščenca za vročanje tako, da izpolni obrazec Vročanje-PE. Ta obrazec pooblastitelj odda v papirni obliki na pristojni finančni urad ali v elektronski obliki prek portala eDavki. Obrazec Vročanje-PE lahko oddajo preko portala eDavki pooblaščenci, ki imajo pravico za vložitev dokumenta Vročanje-PE. V tem primeru se vsi dokumenti namesto zavezancu vročajo njegovemu pooblaščencu za vročanje. To velja za dokumente, ki se elektronsko vročajo, in za dokumente, ki se vročajo še v papirni obliki. Če je pooblastitelj del sistema eVročanja, bo FURS dokument, ki ga mora vročiti njegovemu pooblaščencu, odložil v portal eDavki, kjer ga bo pooblaščenec lahko prevzel z uporabo digitalnega potrdila.

JE VAŠ POOBLAŠČENEC USTREZNO OPREMLJEN?

FURS dodatno opozarja, da zavezanci, ki so del sistema eVročanja, preverijo, ali imajo njihovi pooblaščenci za vročanje potrebno programsko in strojno opremo za vstop v portal eDavki, sicer dokumenta ne bodo mogli prevzeti in bo nastopila fikcija vročitve. Kadar se želi kot pooblaščenca določiti pravno osebo (npr. računovodski servis ali odvetniško pisarno), FURS priporoča, da se pooblasti pravno osebo in ne zaposleno fizično osebo pri tej pravni osebi, sicer bodo npr. dokumenti, ki bodo vročeni v papirju, vročeni na naslov te fizične osebe.

Več informacij o eVročanju na spletni strani FURS-a: eVročanje

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.