Arhiv: Esotechu nagrada za najboljši izvedeni infrastrukturni projekt


Na strokovnem posvetu Dan inženiringa v organizaciji Združenja za inženiring (ZING) pri GZS v Ljubljani, je podjetje Esotech d. d. iz Velenja prejelo nagrado za najboljši izvedeni projekt s področja infrastrukture, in sicer za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini - naprave za pripravo pitne vode.

OBE PODELJENI NAGRADI ZA PROJEKTA V ŠALEŠKI DOLINI

Dan inženiringa je strokovni posvet, namenjen problematiki izvedbenega inženiringa. V okviru tega dogodka vsako leto podelijo tudi nagrade za najboljše izvedbene projekte članov Združenja za inženiring (ZING) na področjih infrastrukture, industrije, energetike in varstva okolja. Letos je ZING podelil dve nagradi, in sicer:

  • nagrado za najboljši izvedeni projekt s področja infrastrukture je prejelo podjetje Esotech Velenje za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini - naprave za pripravo pitne vode;
  • nagrado za najboljši izvedeni projekt s področja energetike je prejelo podjetje Rudis Trbovlje za projekt Izgradnja naprave za razžveplanje dimnih plinov bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj.

ZAKLJUČKI STROKOVNEGA POSVETA

  • Inženiringi imajo pomembno vlogo v slovenskem gospodarstvu, saj integrirajo oziroma povezujejo več aktivnosti iz življenjskega cikla objekta ali sistema.
  • Skupni direktni prispevek inženiringa in njegovi posredni multiplikacijski učinki uvrščajo inženiring med najpomembnejše dejavnosti za uspešnost slovenskega gospodarstva na mednarodnih trgih, zlasti pri uveljavljanju na tržnih segmentih s hitrim razvojem tehnologij.
  • Za uspešno delo inženiringov so zelo pomembne izkušnje in reference na domačem trgu.
  • Vlada RS mora s svojim načinom planiranja in izvajanja investicij v infrastrukturi, energetiki, industriji in varstvu okolja zagotoviti dolgoročno stabilen trg. Nujna je uvedba »zlatega pravila za investicije«, kot ga poznajo v urejenih državah.
  • Kriterij (cilj) pri bodočih investicijah je vsaj 55-odstotna udeležba domačih izvajalcev in vsaj 50.000 EUR dodane vrednosti na zaposlenega.
  • Za spodbujanje investicij in konkurenčnosti inženiringov doma in v tujini so nujni novi finančni instrumenti, sodelovanje z državnimi institucijami in gospodarsko diplomacijo.
  • Pri pripravi nove gradbene zakonodaje je potrebno upoštevati izkušnje gospodarstva, ki pričakuje učinkovito zakonodajo, ki bo skrajšala postopke pridobivanja dovoljenj in se ne bo več vsako leto spreminjala.
  • Pri novi zakonodaji je potrebno upoštevati dejavnost inženiringa skladno s slovenskim standardom SIST EN 16310 Inženirske storitve.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.