Arhiv: Podpisan protokol o izgradnji severnega dela 3. razvojne osiMinister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je na Ravnah na Koroškem s predsednikom sveta Koroške regije dr. Tomažem Roženom in predsednikom sveta županov Savinjsko-šaleške regije Darkom Menihom podpisal protokol o poteku načrtovanja in izgradnje 3. razvojne osi na odseku Šentrupert–Velenje–Slovenj Gradec–Dravograd–Holmec.

Podpis protokola potrjuje, da je projekt 3. razvojne osi prioritetni projekt državne cestne infrastrukture, s katerim bodo tudi Savinjsko-šaleški in Koroški regiji omogočene enakovredne razvojne možnosti. Predmet protokola obsega tri bistvene sklope, ki se nanašajo na načrtovanje in izgradnjo hitre ceste na odseku Šentrupert – Velenje – Slovenj Gradec, podrobnejšo proučitev posodobitve cestnih povezav Slovenj Gradec – Dravograd in Otiški vrh - Holmec ter samo izgradnjo teh povezav. Tako kot hitra cesta do Slovenj Gradca, sta tudi ta dva odseka prioritetnega pomena.

 ZAČETEK GRADNJE HITRE CESTE LETA 2019, ZAKLJUČEK 2023

S protokolom je opredeljeno, da bo DARS kot investitor projekta v letošnjem letu začel projektiranje hitre štiripasovne ceste na odseku Šentrupert–Velenje–Slovenj Gradec, z gradbenimi deli pa bo pričel najkasneje konec leta 2019 in jih dokončal leta 2023. Aktivnosti bodo podrobneje opredeljene v 6-letnem operativnem načrtu razvoja infrastrukture, ki ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije, sledil pa naj bi  okvirnemu terminskemu planu izvedbe aktivnosti, pripravljenemu s strani DARS-a.

 ZA KOROŠKI DEL 3. RAZVOJNE OSI LETOS ŠTUDIJA POSODOBITVE

Za cestno povezavo na odseku Slovenj Gradec – Dravograd in odseku Otiški vrh - Holmec bo še v letošnjem letu izvedena študija posodobitve in s tem tudi opredelitev posegov izven obstoječih koridorjev cest. Temu bodo sledili postopki prostorskega umeščanja posameznih odsekov ali ceste kot celote, ki je predvideno v letu 2018, z zaključkom v letu 2020. Izgradnja teh dveh cestnih odsekov je pogojena s predhodno prostorsko umestitvijo, pričela naj bi se tri leta po umeščanju in bila zaključena najkasneje štiri leta po pričetku gradnje.

 KOORDINACIJSKI ODBOR ZA SPREMLJANJE PROTOKOLA

 Za spremljanje izvajanje protokola je bil že ustanovljen koordinacijski odbor. V njem so predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, DARS-a in predstavniki lokalnih skupnosti Savinjsko-šaleške in Koroške regije.

 Priponka: Vsebina protokola – Protokol 3. RO.pdf

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.