Arhiv: Premogovnik Velenje uspešen pri pridobivanju evropskih sredstevV Premogovniku Velenje v zadnjem času več pozornosti ponovno namenjajo raziskavam in razvoju. Z razvojnimi projekti, ki so jih pripravili v zadnjem letu, so uspešno kandidirali pri evropskem Raziskovalnem skladu za premog in jeklo (RFCS). Štirje projekti, ki so bili prijavljeni pri RFCS in v katerih sodeluje Premogovnik Velenje, bodo družbi v prihodnjih letih doprinesli sofinancirana sredstva v višini skoraj 700 tisoč evrov.

Z NOVIMI PROJEKTI ZAČENJAJO V MESECU JULIJU

»Premogovnik Velenje je v izvajanje mednarodnih sofinanciranih projektov vpet že dobro desetletje. Z dobro zastavljenimi projekti se uspešno prijavljamo na razpise evropskih skladov, ki sredstva namenjajo razvoju in podpirajo napredne tehnologije,« je povedal predsednik uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob. Premogovnik je v letu 2016 na razpis RFCS prijavil projekte Methenergy Plus (zajem CH4 iz jamskega zraka s pomočjo nanomembran in katalizatorjev), ROCD (premogov prah – preventiva in kurativa), Indires (jamsko reševanje – razvoj tehnologij in zagotavljanje informacij) ter Inesi (razvoj ekspertnega sistema načrta obrambe in reševanja (NOR) in sistem optimirane logistike). »Navedeni projekti so bili v začetku marca letos odobreni za sofinanciranje. Predvideni znesek sofinanciranja bo v treh letih znašal skoraj 700 tisoč evrov. S projekti, pri katerih sodelujemo z uglednimi partnerji iz Poljske, Velike Britanije, Nemčije, Španije, Grčije, Češke in drugih držav, začenjamo v mesecu julij,« je še povedal mag. Golob.

PROJEKT COAL2GAS

Letos marca je v Premogovniku Velenje potekal delovni sestanek mednarodnega razvojno-raziskovalnega projekta Coal2Gas, ki obravnava področje podzemnega uplinjanja premoga. Projekt, ki ga sofinancira RFCS, bo končan v sredini letošnjega leta. Premogovnik Velenje je bil povabljen v skupino z namenom posredovanja geološko-geomehanskih podatkov za izdelavo digitalnih modelov ter za vzorce lignita za laboratorijske eksperimente uplinjanja premoga.

TRENUTNO NAJPOMEMBNEJŠI PROJEKT MAPROC

S področja čiste premogovne tehnologije so že bili izvedeni projekti Eureka, CoGasOUT in GHG2E, ki so bili usmerjeni v raziskavo premogovega plina ter ukrepov za zmanjševanje tveganj. Poleg projekta Coal2Gas je v zaključevanju tudi projekt TOPS (tehnološke možnosti povezovanja podzemnega uplinjanja premoga ter shranjevanja CO2), ki prav tako obravnava možnosti podzemnega uplinjanja premoga. Trenutno najpomembnejši projekt MapROC (Monitoring, Assessment, Prevention and Mitigation of Rock Burst and Gas Outburst Hazards in Coal Mines – spremljanje, vrednotenje, preprečevanje in ublaževanje posledic hribinskih udarov in izbruhov plina v premogovnikih) je usmerjen v raziskavo nastanka stebrnih udarov in razvoj ukrepov za njihovo preprečevanje. Ta bo končan konec leta 2018.

PREMOGOVNIK VELENJE USPEŠEN PRIMER ČRPANJA R&R SREDSTEV EU

Premogovnik Velenje pri projektih večinoma sodeluje z raziskovalno-razvojnim delom, ki ga opravljajo njihovi strokovnjaki, vključujejo pa tudi material in opremo. Na takšen način se trudijo doseči maksimalno dodano vrednost projekta, ki pa ni samo finančna. V luči razvoja je pomembno tudi sodelovanje s priznanimi mednarodnimi partnerji. Poleg sofinanciranja je pomemben še dejanski razvoj, ki ima lahko zelo velike finančne, varnostne in še kakšne učinke. V Premogovniku Velenje so ponosni na dejstvo, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo družbo navaja kot uspešen primer črpanja R&R sredstev Evropske unije.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.