Arhiv: Usposabljanje na delovnem mestu za 4.000 brezposelnih

Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) je objavil javno povabilo za usposabljanje predvidoma 4.000 brezposelnih na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. Brezposelni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa usposobijo kandidate za konkretno delo.

NA VOLJO SKORAJ 7,4 MILIJONA EVROV

Za obdobje 2017/2018 je na voljo skoraj 7,4 milijona evrov, pri čemer 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna. 60  odstotkov celotne vrednosti je namenjene za brezposelne s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, 40 % pa za brezposelne s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

MOŽNOST PRIJAVE ZA PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Ponudbo za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu lahko oddajo do razdelitve razpoložljivih sredstev, najkasneje do 30. 11. 2018 do 12. ure, ko se izteče končni rok za prijavo na povabilo.

ZA BREZPOSELNE, KI TEŽJE NAJDEJO ZAPOSLITEV

ZRSZ brezposelne napoti na usposabljanje k delodajalcem, katerih ponudbe so bile sprejete na javnem povabilu in so z njim sklenili pogodbo o izvedbi usposabljanja. Namen je brezposelnim, ki težje najdejo zaposlitev, omogočiti usposabljanje na delovnem mestu, da tako pridobijo nova znanja in izkušnje ter izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti.

DELODAJALCI SPOZNAJO KANDIDATE PRED SKLENITVIJO DELOVNEGA RAZMERJA

V usposabljanje bodo vključeni brezposelni, starejši od 50 let in najmanj 3 mesece prijavljeni na zavodu, prav tako pa tudi brezposelni, ki so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni med brezposelnimi (dolgotrajno brezposelni). Udeleženci usposabljanja so lahko tudi brezposelni v starosti 30 let in več, z največ končano ali nedokončano osnovno šolo, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi, ter posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije. Delodajalci lahko na tak način spoznajo nove kandidate in jih usposobijo za konkretno delo še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

UPRAVIČENI STROŠKI

ZRSZ delodajalcem povrne upravičene stroške za izvedeno usposabljanje. Za dvomesečno usposabljanje, ki poteka na enostavnih, nezahtevnih in manj zahtevnih delovnih mestih, ZRSZ povrne 370 evrov na udeleženca. Za trimesečno usposabljanje, ki se izvaja na zahtevnih in bolj zahtevnih delovnih mestih, ZRSZ povrne 493 evrov na udeleženca.

Več informacij na: Usposabljanje na delovnem mestu

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.