Arhiv: Pozitivni premiki na trgu dela se nadaljujejoKonec julija 2017 je bilo na območju uradov za delo Velenje in Mozirje registriranih 2.530 brezposelnih oseb, kar je za 615 oseb oziroma 19,6 % manj kot julija 2016 (v Sloveniji za 14,6 % manj). V primerjavi s predhodnim mesecem se je registrirana brezposelnost zvišala za 16 oseb oziroma 0,6 % (v Sloveniji se je znižala za 0,1 %). Na Uradu za delo Velenje so bile v juliju prijavljene 1.903 brezposelne osebe in se je brezposelnost zmanjšala glede na isti mesec leta 2016 za 18,2 %, na Uradu za delo Mozirje pa je bilo v juliju prijavljenih 627 brezposelnih oseb, brezposelnost se je znižala za 23,3 %.

 ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

 V obdobju od januarja do julija 2017 so delodajalci za območje uradov za delo Mozirje in Velenje sporočili Območni službi Velenje 1.786 prostih delovnih mest. Na Uradu za delo Velenje so prijavili 1.431 prostih delovnih mest ali 7 % več kot v istem obdobju lani, od tega je bil delež s posredovanjem zavoda za zaposlovanje 71,4 %. Na Uradu za delo Mozirje so delodajalci prijavili  355 prostih delovnih mest oziroma 7,1 % manj kot v istem obdobju lanskega leta, delež sodelovanja zavoda je znašal 69,3 %.

 Največ povpraševanja je bilo po naslednjih poklicih: delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, drugi delavci za preprosta dela, zidarji, varilci, čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki v uradih, hotelih in drugih ustanovah, natakarji, upravljavci strojev za proizvodnjo plastičnih izdelkov, strokovni sodelavci za zdravstveno nego, prodajalci, izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji, tesarji, orodjarji , vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok, gradbinci.

 SPREMEMBE V EVIDENCI BREZPOSELNIH

 V obdobju od januarja do julija 2017 se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 1.600 oseb, kar je za 121 oseb oziroma 7,0 % manj kot v enakem obdobju lani (v Sloveniji za 8,2 % manj). Med novoprijavljenimi je bilo:

  • 145 iskalcev prve zaposlitve (38 oseb oz. 20,8 % manj kot v enakem obdobju prejšnjega leta),
  • 25 oseb, ki so delo izgubile zaradi stečaja oz. likvidacije podjetja (1 oseba oz. 3,8 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta),
  • 215 oseb, ki so bile opredeljene kot trajno presežni delavci (26 oseb oz. 10,8 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta),
  • 1.005 oseb, ki jim je poteklo delovno razmerje za določen čas (49 oseb oz. 4,6 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta).

 Na Uradu za delo Velenje je bilo do konca julija 2017 prijavljenih 1.274 oseb ali 5,6 % manj kot v enakem obdobju lani, največ zaradi izteka zaposlitve za določen čas, prijave trajnih presežkov in iskalci prve zaposlitve. Na Uradu za delo Mozirje se je do konca julija 2017 prijavilo 326 oseb ali 12,4% manj kot v enakem obdobju lani, največ zaradi izteka zaposlovanja za določen čas, iskalci prve zaposlitve in trajni presežki.

 V istem obdobju je bilo iz evidence brezposelnih odjavljenih 2.050 brezposelnih oseb, kar je za 25 oseb oz. 1,2 % manj kot v enakem obdobju lani (v Sloveniji 4,9 % manj), med njimi 1.562 zaradi zaposlitve, kar je za 65 oseb oz. 4,0 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta (v Sloveniji 8,6 % manj).

Na Uradu za delo Velenje je bilo do konca julija 2017 odjavljenih 1.599 brezposelnih oseb, od tega 1.202 zaradi zaposlitve. Na Uradu za delo Mozirje je bilo do konca julija 2017 odjavljenih 451 brezposelnih oseb ali 4,4 % več kot v enakem obdobju lani, od tega se  je vključilo v zaposlitev 360 brezposelnih oseb oz. 0,6 % več kot v enakem obdobju lani.

 ZNAČILNE SKUPINE BREZPOSELNIH OSEB

 Na Uradu za delo Velenje izstopajo naslednje skupine brezposelnih oseb: ženske, mladi do 29 let, prijavljeni trajni presežki, invalidi in brezposelne osebe z dokončano V. stopnjo srednje tehniške in splošne izobrazbe. Na Uradu za delo Mozirje izstopajo naslednje skupine brezposelnih oseb: mladi do 29 let, iskalci prve zaposlitve, dolgotrajno brezposelni in brezposelne osebe z dokončano IV., V. in VI. stopnjo izobrazbe.

 VKLJUČEVANJE V UKREPE AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA

 V obdobju od januarja do julija 2017 je bilo v ukrepe aktivne politike zaposlovanja vključenih 390 oseb, med njimi:

  • 157 v ukrep Usposabljanje in izobraževanje, od tega 34 v Delovni preizkus;
  • 103 v ukrep Spodbude za zaposlovanje, od tega 61 v Zaposli.me;
  • 120 v ukrep Kreiranje delovnih mest, od tega 118 v Javna dela;
  • 10 v ukrep Spodbujanje samozaposlovanja.

 Na Uradu za delo Velenje je bilo do konca julija 2017 vključenih 279 brezposelnih oseb: 124 v usposabljanje in izobraževanje, 98 v javna dela, 51 v spodbude za zaposlitev in 6 v spodbujanje samozaposlovanja. Na Uradu za delo Mozirje je bilo do konca julija 2017 vključenih 111 brezposelnih oseb: 52 v spodbude za zaposlitev, 33 v usposabljanje in izobraževanje, 22 v javna dela in 4 v spodbujanje samozaposlovanja.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.